01.01.1970 00:00
Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen työsuhde, Vattukylän koulu, 16.4.2024
01.01.1970 00:00
Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 22.4.2024 alkaen klo 17.00 Reijo Waarasalissa
01.01.1970 00:00
Kuulutus biokaasulaitoksen ympäristölupahakemuksesta; Latvaenergia Oy; asianumero 165/11.01.00.00/2024; 15.4.2024
01.01.1970 00:00
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä/seutuhallituksen pöytäkirja 2/2024, 27.3.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus eläinsuojatoimintaa koskevasta ilmoituksesta, ilmoittajina Tarmo ja Eve Ylikoski, asianro 128/11.01.00.01/2024, 2.4.2024
01.01.1970 00:00
Varhaiskasvatuspäällikkö, määräaikainen virkasuhde, 1.4.2024
01.01.1970 00:00
Rokulinmäentien teollisuusalueen asemakaavamuutos, 26.3.2024
01.01.1970 00:00
Allastien teollisuusalueen asemakaavan muutos, 26.3.2024
01.01.1970 00:00
Yleistiedoksianto, Haapakosken kalatien tarkkailu, Pyhäjoen Haapakosken kalatien tarkkailuvelvoitteet, Koskienergia Oy; LAPELY/898/2024; Lapin ELY-keskus; 25.3.2024
01.01.1970 00:00
YVA-kuulutus; PROKON Wind Energy Finland Oy, Taikkonevan tuulivoimahanke, Siikalatva; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; POPELY/482/2022; 20.3.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus hakemuksesta; Pysyvä räjähdevarasto; hakijana Risto Uusitalo Ky, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 19.3.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta Kankaannevalle, hakijana Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, asianumero 119/11.01.00.05/2024, 15.3.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta Puukkokankaalle, hakijana Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, asianumero 96/11.01.00.05/2024, 15.3.2024
01.01.1970 00:00
Kuulutus; Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu; POPELY/3470/2023; 15.3.2024
01.01.1970 00:00
Julkinen kuulutus meluilmoituspäätöksestä, ilmoittajana Haapavesi Folk ry, 12.3.2024
01.01.1970 00:00
YVA-kuulutus; Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas - Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke; dnro KESELY/548/2022
01.01.1970 00:00
Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirjat
01.01.1970 00:00
KUULUTUS RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN VIREILLETULOSTA
01.01.1970 00:00
Julkinen kuulutus; Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; POPELY/3611/2023; 15.12.2023
01.01.1970 00:00
Jätehuoltomääräys, Jokilaaksojen jätelautakunta, 21.6.2022
01.01.1970 00:00
Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot
Valikko