Sääasema Leppioja Haapavesi Finland

Leveysaste|Pituusaste|Korkeus merenpinnasta

RSS Rajavartiolaitos

17.05.2021 14:05

Viikolla 19/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 6156. Länsirajan yhteenlaskettu rajanylitysliikenteen määrä oli noin 1 % suurempi kuin edellisellä viikolla (vko 18). Kun rajanylitysliikennettä verrataan vuoden 2020 vastaavaan aikaan, liikenne oli nyt noin 4 % maltillisempaa kuin vuosi sitten.

Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 19 yhteensä 3075. Liikennettä oli noin 8 % vähemmän kuin viikolla 18. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna rajanylitysliikenteen määrä kasvoi noin 11 %.

Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 69 %, ruotsalaisia 19 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 40 %, norjalaisia 30 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.


Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 10.-16.5.2021:


Ruotsin vastainen raja (pl. Tornio)

yhteensä 6156 henkilöä
- 10.5. maanantai 885 henkilöä
- 11.5. tiistai 887 henkilöä
- 12.5. keskiviikko 1138 henkilöä
- 13.5. torstai 756 henkilöä
- 14.5. perjantai 970 henkilöä
- 15.5. lauantai 713 henkilöä
- 16.5. sunnuntai 807 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.

Norjan vastainen raja

yhteensä 3075 henkilöä
- 10.5. maanantai 474 henkilöä
- 11.5. tiistai 443 henkilöä
- 12.5. keskiviikko 584 henkilöä
- 13.5. torstai 440 henkilöä
- 14.5. perjantai 495 henkilöä
- 15.5. lauantai 282 henkilöä
- 16.5. sunnuntai 357 henkilöä


Lapin itäraja

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.

Lapin rajavartioston valvomat lentoasemat

Rovaniemen, Ivalon, Kittilän ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 19 kansainvälistä lentoliikennettä.


Valtioneuvosto päätti 22.4.2021 jatkaa sisärajavalvontaa 25.5. saakka. Ohjeet rajanylitykseen 26.4. alkaen löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona

]]>
17.05.2021 12:20
Helsingin sataman kautta Suomeen saapuva matkustajamäärä jatkoi selkeää kasvuaan

Suomenlahden merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste oli sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 19 yhteensä 19 934 henkilöä. Matkustajia oli 3738 (23 %) enemmän kuin viikkoa aiemmin (viikko 18: 16 196). Pelkästään sunnuntaina 16.5. Suomeen saapui Helsingin sataman kautta 4592 henkilöä. Käännytyspäätösten valmistelu ja tarkemmat, niin sanotut II-linjan rajatarkastukset maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana yli 300 tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Viikon 19 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 74 henkilöä (viikko 18: 70). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. Lisäksi merivartiosto muistuttaa, että kausityölupa Suomeen tulee olla myönnetty ennen maahantuloa.

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet informoivat matkustajia Tallinnan satamassa

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston viime viikolla Tallinnan satamassa antaman informaation perusteella 25 henkilöä (vko 18: 84) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajatarkastusten lukumäärät kasvussa

Viikolla 19 Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten lukumäärä kasvoi noin 7 % edeltävään viikkoon 18 verrattuna. Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 903 henkilöä (viikko 18: 4 591). Ulkorajaliikenteessä, eli muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 19 yhteensä 3 388 henkilöä (viikko 18: 2 855). Kasvua viikkoon 18 verrattuna oli lähes 19 %. Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 19 aikana yhteensä 10 649 matkustajalle (viikko 18: 9 700).

Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 19 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 33 (viikko 18: 48) henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 19 aikana 15 henkilön maahanpääsy (vko 18: 6 henkilöä). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yksi.

Virka-apua Helsingin ja Vantaan terveysviranomaisille jatketaan

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan Suomenlahden merivartiostolle osoittamat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa, sekä tuki terveysviranomaisia sellaisissa tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Havaitut asiakirjaväärennykset työllistivät rikostorjuntayksikköä

Viikolla 19 Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikössä aloitettiin 34 uutta esitutkintaa (viikko 18: 11). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa väärennys, vesiliikennejuopumus ja valtionrajarikos. Uusissa esitutkinnoissa tuli ilmi tapauksia, joissa pyrittiin kiertämään voimassaolevia rajanylitysliikenteen rajoituksia esimerkiksi asiakirjaväärennösten avulla. Havaitut väärennykset koskivat muun muassa koronatestitodistuksia ja todistuksia, joilla pyrittiin osoittamaan työskentely yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla.

Vilkastunut huvialusliikenne tuplasi tehtävämäärän merialueella

Helatorstai ja aurinkoiset päivät vilkastuttivat merivartioston havaintojen perusteella huvialusliikennettä koko Suomenlahden alueella. Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 19 aikana yhteensä 40 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella. Määrä oli lähes kaksinkertainen edeltävään viikkoon verrattuna (viikko 18: 21). Vaikka meripelastustehtäviä oli runsaasti, vakavilta onnettomuuksilta onneksi vältyttiin. Meripelastustapahtumat johtuivat lähinnä teknisistä ongelmista. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että erityisesti kevään ensimmäisten merimatkojen yhteydessä huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan toimivuuteen sekä navigointi- ja viestivälineiden kuntoon.

]]>
13.05.2021 09:18

VAROITUS

Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 19.–22.5.2021.


Vaarallinen alue:

Ampumarata - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaaran pohjoispää - Laanajärvi - Kurujärven pohjoispää - Puukkovaaran pohjoispää – Aitavaara - Mukanperävaarat - Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 371 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340.VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 19.–22.5.2021


Váralaš guovlu:

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 371 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.VÁRUTTÂS

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 19.–22.5.2021


Varâlâš saje:

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 371 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340.VAARTÕS

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 19.–22.5.2021


Vaarlaž vuʹvdd:

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn.

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 371 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.SKJUTVARNING

Lapplands gränsbevakningssektion skjuter med infanterivapen på Kerttuvaara skjutområde i Enare kommun 19.–22.5.2021.


Det farliga området omfattar:

Skjutområdet - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi - Kerttujärvi - norra delen av Välivaara - Laanajärvi - norra delen av sjön Kurujärvi - norra delen av Puukkovaara - Aitavaara - Mukanperävaarat - skjutområdet.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 425 371 och under övningens gång tfn 0295 425 340.WARNING

Lapland Border Guard District will carry out shootings using infantry arms on Kerttuvaara shooting range in Inari municipality 19.–22.5.2021.

Restricted dangerous area:

Shooting range - lake Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - lake Alimmainen Kerttujärvi – lake Kerttujärvi - northern point of Välivaara - lake Laanajärvi - northern point of lake Kurujärvi - northern point of Puukkovaara – Aitavaara - Mukanperävaarat - shooting range.

Further information, phone 0295 425 371, during shootings phone 0295 425 340.

]]>
12.05.2021 11:20

Rajavartiolaitokseen kuuluva Suomenlahden merivartiosto järjesti 11.5. öljyntorjuntaharjoituksen itäisellä Suomenlahdella Kotkan edustalla. Harjoitus pidettiin yksipäiväisenä terveysturvallisuus ja koronariskien edellyttämät suojaustoimet huomioiden. Suomenlahden merivartioston Kotkan merivartioaseman järjestämään harjoitukseen osallistuivat kolme merivartioston venettä, Kymenlaakson pelastuslaitoksen vene ja öljyntorjuntasopimusalus Grisslan. Tämänkertaisessa harjoituksessa keskityttiin käytännön torjuntatoimien johtamiseen ja yhteistoimintaan, raskaan avomeriöljyntorjuntapuomin siirtämiseen ja puomien hyödyntämiseen öljyvuodon leviämisen rajoittamisessa.

Ympäristövahinkojen torjunnassa korostuvat muun muassa jatkuva valmius 24/7 periaatteella, laadukas harjoittelu ja toimiva viranomaisyhteistyö. Harjoituksilla pyritään edistämään merellisiin monialaonnettomuuksiin ja ympäristövahinkojen torjuntaan varautumista.

]]>
10.05.2021 11:56
Helsingin sataman matkustajamäärä jatkoi edelleen kasvuaan – näkyi myös käännytysmäärissä

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena Helsingin satamassa. Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 18 yhteensä 16 196 henkilöä. Tämä on 645 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 17: 15 551). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavasti. Sataman rajatarkastusyksikkö teki kuluneen viikon aikana yhteensä 251 ns. tarkempaa II-linjan tarkastusta maahanpääsyn edellytysten selvittämiseksi. Viikon 18 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 70 henkilöä (viikko 17: 53). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Sataman rajatarkastusyksikön resursseja tuettiin viikolla 18 Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden ja Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta. Satamassa erityisesti Helsingin poliisilaitoksen kanssa tehtävä viranomaisyhteistyö on keskeisessä roolissa.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston toimesta viikon 18 aikana Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella 84 henkilöä (vko 17: 73) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa ja vähennetään käännytysten lukumäärää. Tästä hyötyvät matkustajat, liikenteenharjoittajat ja rajavartioviranomaiset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Viikolla 18 Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten lukumäärä kasvoi viikkoon 17 verrattuna. Viikon 18 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 591 henkilöä (viikko 17: 4 432). Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 18 yhteensä 2 855 henkilöä (viikko 17: 2 889). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 18 aikana yhteensä 9700 matkustajalle (viikko 17: 9 708).

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä, oli Helsinki-Vantaan lentoaseman melko alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden huomattavan paljon. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 18 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 48 (viikko 17: 47) henkilöä. Käännytyspäätöksiä tehtiin eniten Amsterdamista ja Bukarestista Suomeen saapuneiden lentojen matkustajille. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 18 aikana kuuden henkilön maahanpääsy. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yksi.

Virka-apua Helsingin ja Vantaan terveysviranomaisille jatketaan

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin ja Vantaan Suomenlahden merivartiostolle osoittamat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa sekä tuki terveysviranomaisia tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista. Eräässä tapauksessa Virosta Suomeen pyrkinyt henkilö käännytettiin kansanterveysuhkaperusteisesti takaisin Viroon, henkilön kieltäydyttyä Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräämästä pakollisesta terveystarkastuksesta.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 18 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 11 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa väärennys, vesiliikennejuopumus, maahantulokiellon rikkominen ja lievä valtionrajarikos. Työtä aiemmin avattujen tutkintojen edistämiseksi jatkettiin.

Huvialusliikenteen kasvusta havaintoja

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 18 aikana yhteensä 21 (viikko 17: 20) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella.

Huvialusliikenteen määrä kasvoi rajojenvalvontapartioinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella Helsingin merialueella. Erityisesti suurempikokoisista matka- ja purjeveneistä tehtiin aiempaa kevättä enemmän havaintoja. Huvialusliikenne painottui viikonloppuun. Itäisellä Suomenlahdella huvialusliikenne vilkastui pääosin kaupunkien läheisyydessä, mutta muualla saaristossa vesiliikenne oli vielä hiljaista. Tehtävämäärät painottuivat viikonloppuun.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin tulee valmistautua kunnolla. Merivesi on edelleen kylmää ja ilman asianmukaista pukeutumista hypotermian vaara mereen pudottaessa on välitön. Omat läheiset on syytä pitää tietoisina suunnitellusta merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen. Erityisesti kevään ensimmäisten merimatkojen yhteydessä huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan sekä navigointi- ja viestivälineiden kuntoon.

Suomenlahden merivartiosto harjoitteli merellisten erityistilanteiden hallintaa

Suomenlahden merivartiosto järjesti ja johti merellisten erityistilanteiden hallintaan keskittyvän harjoituksen pääkaupunkiseudulla ja Porvoo-Kirkkonummi välisellä merialueella 3. -7.5.2021. Harjoituksen päätavoitteena oli harjoitella merellisten erityistilanteiden hallintaa yhteistyössä keskeisten viranomaistoimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Harjoitukseen osallistuvat lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Vartiolentolaivue, Helsingin poliisilaitos, sekä puolustusvoimien joukkoja Utin jääkärirykmentistä ja rannikkoprikaatista. Harjoitukseen sisältyi lentotoimintaa muun muassa joukkojen kohteelle kuljettamisen yhteydessä. Finnlines -varustamon kanssa tehty yhteistyö oli tärkeässä roolissa tehokkaan harjoitustoiminnan mahdollistajana.

]]>
10.05.2021 11:41


Viikolla 18/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 6072. Lapin rajavartioston valvomista länsirajan rajanylistyspaikoista vilkkaimmalla rajanylityspaikalla Ylitorniolla viikkoliikenne laski 15 %, minkä myötä koko länsirajan yhteenlaskettu rajanylitysliikenteen määrä pieneni noin 7 % edelliseen viikkoon (vko 17) verrattuna. Rajanylitysliikenne oli nyt noin 62 % vilkkaampaa kuin vuonna 2020 vastaavana aikana.


Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 18 yhteensä 3335. Liikennettä oli noin 2 % enemmän kuin viikolla 17. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna rajanylitysliikenteen määrä kasvoi noin 38 %.


Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 73 %, ruotsalaisia 15 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 41 %, norjalaisia 30 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.

Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 3.-9.5.2021:


Ruotsin vastainen raja (pl. Tornio)

yhteensä 6072 henkilöä
- 3.5. maanantai 954 henkilöä
- 4.5. tiistai 902 henkilöä
- 5.5. keskiviikko 889 henkilöä
- 6.5. torstai 1007 henkilöä
- 7.5. perjantai 1004 henkilöä
- 8.5. lauantai 668 henkilöä
- 9.5. sunnuntai 648 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.

Norjan vastainen raja

yhteensä 3335 henkilöä
- 3.5. maanantai 421 henkilöä
- 4.5. tiistai 420 henkilöä
- 5.5. keskiviikko 434 henkilöä
- 6.5. torstai 549 henkilöä
- 7.5. perjantai 624 henkilöä
- 8.5. lauantai 340 henkilöä
- 9.5. sunnuntai 547 henkilöä


Lapin itäraja

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.


Lapin rajavartioston valvomat lentoasemat

Rovaniemen lentoasemalla tehtiin maahantulotarkastus 1 henkilölle. Ivalon, Kittilän ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 18 kansainvälistä lentoliikennettä.

Valtioneuvosto päätti 22.4.2021 jatkaa sisärajavalvontaa 25.5. saakka. Ohjeet rajanylitykseen 26.4. alkaen löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona

]]>
05.05.2021 05:05
Haussa on mukana myös ruotsinkielinen peruskurssi, jolla on opiskelijapaikkoja Länsi-Suomen ja Suomenlahden merivartiostoon.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan kurssille on suunniteltu yhteensä 60 opiskelijapaikkaa, joista 10 on ruotsinkielisiä. Opiskelijapaikkoja on tämänhetkisen suunnitelman mukaan tarjolla seuraaviin hallintoyksiköihin:

  • Kaakkois-Suomen rajavartiosto
  • Pohjois-Karjalan rajavartiosto
  • Kainuun rajavartiosto
  • Lapin rajavartiosto
  • Suomenlahden merivartiosto
  • Länsi-Suomen merivartiosto
  • Vartiolentolaivue (edellyttää ilma-alusasentajan koulutusta)

Kurssi on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2022 ja päättyväksi joulukuussa 2022.

Peruskurssi antaa opiskelijalle valmiudet ammattiosaamista vaativiin kenttätason rajatarkastus- ja rajojen valvonnan tehtäviin.

Pääsykokeet järjestetään kaksiosaisena kesä- ja elokuun aikana.


Lisätietoja:
https://raja.fi/rajavartijakoulutus
Yliluutnantti Jussi Vainikka jussi.vainikka@raja.fi , puh. 0295 429 034

]]>
04.05.2021 08:03
Huhtikuu oli Kainuun rajavartioston valvomalla rajaosuudella rauhallinen ja myös rajatilanne säilyi vakaana. Sisärajavalvonnan tehtävien tukemista Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla jatkettiin myös huhtikuussa. Rajavartiosto on tukenut Kainuun ja Kuusamon terveysviranomaisia PSAVI:n määräämien pakollisten terveystarkastusten toimeenpanossa rajanylityspaikoilla 2.4.2021 alkaen. Rajanylitysliikenne säilyi edelleen vähäisenä ja koostui pääosin raskaasta liikenteestä. Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävissä Kainuun rajavartioston partiot osallistuivat mm. rakennuspalojen sammutustehtäviin.

Rajaliikenne

Kainuun rajavartioston valvomien rajanylityspaikkojen kautta matkusti huhtikuussa rajaliikenteen rajoituksista johtuen 4 275 (2019/4: 34 581) henkilöä, mikä oli noin 87 % vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 3 991 (2019/4: 30 575) ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 284 (2019/4: 4 006) henkilöä. Lisäksi Kuusamon lentoaseman kautta saapui yksi pienkone, jossa matkustajina oli neljä henkilöä. Matkustajat ohjattiin koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen. Kajaanin lentoasemalla ei ollut rajaliikennettä huhtikuun aikana.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa ja Vartiuksen rajanylityspaikan aukiolo henkilöliikenteelle on toistaiseksi rajoitettua. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna päivittäin henkilöliikenteelle kello 8.00 – 19.00 välisenä aikana. Aukioloajan rajoitus ei koske tavaraliikennettä eikä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan kelirikon johdosta 1.5.-30.5.2021 välisellä ajalla. Asiasta on sovittu Kainuun ja Kalevalan alueiden rajavaltuutettujen välillä. Kuusamon Kortesalmella sijaitseva Kuusamon rajanylityspaikka on auki ajalla 1.5.2021-30.5.2021 arkipäivisin (maanantai – perjantai) klo 09.00-16.00. Viikonloppuisin (lauantai – sunnuntai) Kuusamon rajanylityspaikka on suljettu kaikelta liikenteeltä.

Rajavartiosto tuki Kainuun SOTE:a pakollisten terveystarkastusten toimeenpanossa Vartiuksen rajanylityspaikalla. Kaksi henkilöä luopui rajanylitysaikeista COVID19-pikatestin jälkeen. Kuusamon rajanylityspaikalta henkilöliikenteen matkustajat ohjattiin koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen.

Rikkomuksia ja rikoksia

Huhtikuun aikana Kainuun rajavartiosto paljasti yhteensä neljä epäiltyä rikosta ja rikkomusta. Yksi tapauksista on valtionrajarikos, yksi lievä valtionrajarikos ja kaksi kalastukseen liittyvää rikkomusta.

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Kainuun rajavartiosto osallistui huhtikuun aikana kuudelle harvaan asutun alueen pelastustehtävälle, joista kolme olivat rakennuspalojen sammutustehtäviä, kaksi henkilön pelastamiseen liittyviä tehtäviä ja yksi tieliikenneonnettomuuteen liittyvä tehtävä. Lisäksi rajavartiosto suoritti kalastuksen valvontaa Kuusamossa sekä metsästyksen valvontaa Suomussalmella yhteistyössä erätarkastajan kanssa.

]]>
04.05.2021 07:45
Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansa-laisten kauttakulkuliikenteestä.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-huhtikuussa rajanylityksiä 79 000 (489 000 vuonna 2020 ja 683 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 63 000 (631 000 vuonna 2020 ja 834 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 9 (123 000 vuonna 2020 ja 181 000 vuonna 2019) ja Imatralla 28 000 (372 000 vuonna 2020 ja 470 000 vuonna 2019). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-huhtikuussa rajanylityksiä 6 900 (7 100 vuonna 2020 ja 8 300 vuonna 2019).

Rajavartiosto aloitti huhtikuussa yhden esitutkinnan törkeästä rattijuopumuksesta, yhden esitutkinnan rattijuopumuksesta ja yhden esitutkinnan maahantulokiellon rikkomisesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin huhtikuussa yhteensä 27 kappaletta, joista seitsemän ajoneuvorikkomuksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. lievä valtionrajarikos, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvoverorikkomus.

Rajavartiosto esti maahantulon huhtikuussa 40 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani kolme muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä.

* * *


Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Huhtikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 119 392 5 427 7 367
Lappeenrannan lentoasema 0 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 226 026 12 177 17 213
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 180 830 11 418 22 012
Vainikkalan rajanylityspaikka 50 435 10 9
Parikkalan rajanylityspaikka 2 385 2 014 1 994
Kaikki yhteensä 579 068 31 055 48 603

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-huhtikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 469 902 371 712 27 734
Lappeenrannan lentoasema 221 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 834 182 631 209 63 103
Nuijamaan satama 0 17 8
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 682 616 488 712 79 118
Vainikkalan rajanylityspaikka 181 146 123 042 9
Parikkalan rajanylityspaikka 8 348 7 103 6 889
Kaikki yhteensä 2 176 415 1 621 795 176 861

]]>
04.05.2021 07:34

Rajojen valvonta

Rajavartioston valvomalla maastorajalla ei havaittu huhtikuussa yhtään henkilöiden aiheuttamaa luvatonta rajanylitystä.

Rajavartiosto toteutti yhteistoimintapartiointia Itä-Suomen poliisin kanssa huhtikuun aikana. Partioiden aikana valvottiin muun muassa valtakunnan rajaa ja rajavyöhykettä, maastoliikennettä vesistöillä ja maastoliikennereiteillä, sekä suoritettiin ajotapa- ja nopeusvalvontaa syrjäseuduilla.

Rajatarkastukset

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Marko Turusen 16.2.2021 tekemällä päätöksellä Niiralan rajanylityspaikan henkilöliikenteen aukioloaikaa rajoitettiin Valtioneuvoston 11.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti 19.2.2021 klo 00.00 alkaen. Huhtikuussa Niiralan rajanylityspaikka ei ole ollut avoinna henkilöliikenteelle klo 20.00 – 09.00 välisenä aikana välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä.

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin huhtikuussa 12 352 rajatarkastusta. Rajanylitysten määrä lisääntyi vuoden 2020 huhtikuuhun (9 250) verrattuna noin 33,5 prosenttia. Valtioneuvoston päätöksellä 19.3.2020 alkanut rajanylitysliikenteen rajoittaminen vähensi päivittäisen rajaliikenteen määrää reilun vuoden ajan, mutta nyt liikenne on kääntynyt jälleen nousuun.

Suomalaisia rajanylittäjiä oli huhtikuussa 1 589 (noin 13 prosenttia) ja venäläisiä rajanylittäjiä 10 426 (noin 84,5 prosenttia). Muiden maiden kansalaisia oli 337 (noin 2,5 prosenttia) kokonaisliikenteestä. Tilastovertailuna vuoden 2020 huhtikuussa suomalaisten osuus oli noin 2 prosenttia (195) ja venäläisten osuus noin 95 prosenttia (8 757).

Huhtikuussa Niiralassa evättiin maahanpääsy puutteellisten maahantuloedellytysten vuoksi yhdeltä henkilöltä.

Joensuun lentoasemalla suoritettiin huhtikuussa 18 rajatarkastusta Schengen-alueen rajan ylittäville henkilöille.

Lieksan Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta rajan ylitti huhtikuussa 415 henkilöä.

Siun Sote jatkoi maahan saapuvien henkilöiden koronatestauksia Niiralan rajanylityspaikalla. Testejä tehdään päivittäin klo 09.00- 20.00. Rajavartiosto tekee tiivistä yhteistyötä Siun Soten kanssa rajanylityspaikalla tehtävien testien ja terveysturvallisuuden edistämisessä.  Koronatestaus jatkuu toistaiseksi.

Rikostorjunta

Huhtikuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston suorittaman valvonnan yhteydessä havaittiin yksi paljastinlaiterikkomus, yksi radiolaiterikkomus, kolme tietoverkkorikosvälineen hallussapitoa, viisi liikennerikkomusta ja kaksi muuta rikkomusta.

Rikkomusten seuraamuksina annettiin seitsemän sakkoa ja viisi huomautusta.

Sotilaallinen maanpuolustus

Koronatilanne on vaikuttanut huhtikuussa myös sotilaskoulutukseen, mutta toistaiseksi Rajajääkärikomppania on kyennyt järjestämään koulutusta aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti. Koronasuojautumistoimenpiteitä tarkistetaan yleisen koronatilanteen muuttuessa.

Muut asiat

Huhtikuun aikana Pohjois-Karjalan rajavartiosto tuki kymmenien henkilöiden työpanoksella sisärajavalvontaa Länsi-Suomen merivartioston ja Lapin rajavartioston alueilla.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000.

]]>
03.05.2021 14:14

Viikolla 17/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 6545. Rajanylitysliikenteen määrä laski noin 2 % edelliseen viikkoon (vko 16) verrattuna. Rajanylitysliikenne oli nyt noin 118 % vilkkaampaa kuin vuonna 2020 vastaavana aikana (jolloin sisärajavalvonta oli ollut palautettuna kuusi viikkoa).

Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 17 yhteensä 3260. Liikennettä oli noin 8 % vähemmän kuin viikolla 16. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (jolloin sisärajavalvontaa oli tehty kuusi viikkoa) rajanylitysliikenteen määrä kasvoi noin 70 %.

Sisärajaliikenteen kasvu sekä länsi- että pohjoisrajalla verrattaessa vastaavaan aikaan viime vuonna selittyy suurelta osin erilaisilla ja tiukemmilla rajanylitysliikenteen rajoituksilla. Vuosi sitten rajaliikenteestä annettujen rajoitusten mukaisesti sallittua liikennettä oli vain Suomeen paluuliikenne, välttämättömän työmatkaliikenne luontaiselle työssäkäyntialueelle sekä yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön liittyvä liikenne. Nämä suositukset olivat voimassa toukokuun 2020 alkupuolelle saakka.

Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 74 %, ruotsalaisia 15 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 42 %, norjalaisia 31 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.

Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 26.4.-2.5.2021:


RUOTSIN VASTAINEN RAJA (pl. Tornio)

yhteensä 6545 henkilöä
- 26.4. maanantai 1025 henkilöä
- 27.4. tiistai 1153 henkilöä
- 28.4. keskiviikko 1003 henkilöä
- 29.4. torstai 1075 henkilöä
- 30.4. perjantai 1012 henkilöä
- 1.5. lauantai 589 henkilöä
- 2.5. sunnuntai 688 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.


NORJAN VASTAINEN RAJA

yhteensä 3260 henkilöä
- 26.4. maanantai 468 henkilöä
- 27.4. tiistai 430 henkilöä
- 28.4. keskiviikko 492 henkilöä
- 29.4. torstai 495 henkilöä
- 30.4. perjantai 608 henkilöä
- 1.5. lauantai 307 henkilöä
- 2.5. sunnuntai 460 henkilöä


LAPIN ITÄRAJA

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.


LAPIN RAJAVARTIOSTON VALVOMAT LENTOASEMAT

Rovaniemen, Ivalon, Kittilän ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 17 kansainvälistä lentoliikennettä.


Valtioneuvosto päätti 22.4.2021 jatkaa sisärajavalvontaa 25.5. saakka. Ohjeet rajanylitykseen 26.4. alkaen löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona

]]>
03.05.2021 13:48
Harjoituksen päätavoitteena on harjoitella merellisten erityistilanteiden hallintaa yhteistyössä keskeisten viranomaistoimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Merelliset erityistilanteet vaativat säännöllistä harjoittelua muun muassa viranomaisyhteistyön sekä toiminnan kohteina mahdollisesti oleville aluksille siirtymisen osalta.

Harjoitukseen osallistuvat Suomenlahden merivartioston lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Vartiolentolaivue, Helsingin poliisilaitos sekä puolustusvoimien joukkoja Utin jääkärirykmentistä ja rannikkoprikaatista.

]]>
03.05.2021 12:42
Huom! Aiemmin ilmoitetusta poiketen, ammunnat ovat ajalla 10.-13.5.
(ei 10.–15.5.)!


VAROITUS

Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 10.–13.5.2021.

Vaarallinen alue:
Ampumarata - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaaran pohjoispää - Laanajärvi - Kurujärven pohjoispää - Puukkovaaran pohjoispää – Aitavaara - Mukanperävaarat - Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 371 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340.


VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 10.–13.5.2021.

Váralaš guovlu:
Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 371 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.


VÁRUTTÂS

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 10.–13.5.2021.

Varâlâš saje:
Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 371 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340.


VAARTÕS

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 10. –13.5.2021.

Vaarlaž vuʹvdd:
Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn.

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 371 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.


SKJUTVARNING

Lapplands gränsbevakningssektion skjuter med infanterivapen på Kerttuvaara skjutområde i Enare kommun 10.–13.5.2021.

Det farliga området omfattar:
Skjutområdet - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi - Kerttujärvi - norra delen av Välivaara - Laanajärvi - norra delen av sjön Kurujärvi - norra delen av Puukkovaara - Aitavaara - Mukanperävaarat - skjutområdet.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 425 371 och under övningens gång tfn 0295 425 340.


WARNING

Lapland Border Guard District will carry out shootings using infantry arms on Kerttuvaara shooting range in Inari municipality 10.–13.5.2021.

Restricted dangerous area:
Shooting range - lake Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - lake Alimmainen Kerttujärvi – lake Kerttujärvi - northern point of Välivaara - lake Laanajärvi - northern point of lake Kurujärvi - northern point of Puukkovaara – Aitavaara - Mukanperävaarat - shooting range.

Further information, phone 0295 425 371, during shootings phone 0295 425 340.


]]>
03.05.2021 11:17
Helsingin sataman matkustajamäärä jatkoi kasvuaan

Merivartioston rajatarkastustoiminnan painopiste on sisärajavalvonnan palauttamisen ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen seurauksena edelleen Helsingin satamassa. Sataman rajatarkastusyksikön resursseja tuettiin viikolla 17 Suomenlahden merivartioston muiden yksiköiden ja Kaakkois-Suomen rajavartioston toimesta. Satamassa erityisesti Helsingin poliisilaitoksen kanssa tehtävä viranomaisyhteistyö oli keskeisessä roolissa muun muassa rajatarkastusten jatkotoimenpiteiden hoitamisessa.

Helsingin sataman kautta Suomeen saapui viikolla 17 yhteensä 15 551 matkustajaa. Tämä on 1391 matkustajaa enemmän kuin edellisellä viikolla (viikko 16: 14 160). Käännytyspäätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet työllistivät Suomenlahden merivartioston sataman rajatarkastusyksikköä huomattavan paljon. Viikon 17 aikana Helsingin Satamassa käännytettiin 50 henkilöä (viikko 16: 56). Yleisimpänä käännytysperusteena oli uhka kansanterveydelle sekä pyrkiminen Suomeen sellaiseen työhön, joka ei kuulu yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta välttämättömien työtehtävien piiriin. Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Pelkästään koronatestitodistus, todistus sairastetusta koronasta tai koronarokotustodistus eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Suomenlahden merivartiosto teki rajatarkastuksia sisärajavalvonnan palauttamisesta johtuen myös Hangon satamassa kolmena päivänä viikon 17 aikana.

SLMV:n rajavartiomiehet jatkoivat matkustajien informointia Tallinnan satamassa hyvin tuloksin

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehet jatkoivat viikonlopun aikana matkustajien informointia Tallinnan satamassa. Suomeen matkustamista suunnitteleville henkilöille jaettiin tietoa Suomessa vallitsevista maahanpääsyn edellytyksistä. Lisäksi Tallinnassa toimivat rajavartiomiehet tekivät yhteistyötä Tallinna - Helsinki välillä operoivien laivayhtiöiden kanssa. Suomenlahden merivartioston toimesta viikon 17 aikana Tallinnan satamassa annetun informaation perusteella 73 henkilöä (vko 16: 25) luopui matkustusaikeistaan Suomeen tai päätti siirtää Suomeen suuntautuvan matkansa ajankohtaa. Tallinnassa tapahtuvalla toiminnalla parannetaan rajatarkastusten sujuvuutta Helsingin satamassa. Tästä hyötyvät matkustajat, liikenteenharjoittajat ja rajavartioviranomaiset.

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastustoiminta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla sisärajaliikenteessä tehtyjen rajatarkastusten määrä pysyi lähes samalla tasolla edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 17 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui sisärajaliikenteessä muista Schengen-valtioista 4 432 henkilöä (viikko 16: 4 553). Ulkorajaliikenteessä Suomeen saapuva matkustajamäärä kasvoi. Ulkorajaliikenteessä (muualta kuin Schengen-valtioista Suomeen saapuvassa liikenteessä) Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui viikolla 17 yhteensä 2 889 henkilöä (viikko 16: 2 379). Rajatarkastuksia tehtiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 17 aikana yhteensä 9 708 matkustajalle (viikko 16: 8 765).

Tarkempaa selvitystyötä vaativia, niin sanottuja II-linjan rajatarkastuksia maahanpääsyn edellytysten täyttymisen selvittämiseksi, sekä hallinnollisen tutkinnan toimenpiteitä, oli Helsinki-Vantaan lentoaseman varsin alhainen kokonaismatkustajamäärä huomioiden merkittävän paljon. Käännytysten määrä Helsinki-Vantaalla oli edellisiä viikkoja suurempi. Selittävänä tekijänä on yksittäinen Bukarestista saapunut lento, jonka seurauksena käännytettiin 19 matkustajaa. Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti sisärajaliikenteessä viikon 17 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 47 (viikko 16: 25) henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli pyrkiminen Suomeen muussa kuin 27.1.2021 voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa, esimerkiksi ei välttämättömäksi katsottavassa työmatkaliikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin viikon 17 aikana viiden henkilön maahanpääsy. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan viisi.

Virka-apua terveysviranomaisille jatketaan – Helsinki ja Vantaa esittivät uudet virka-apupyynnöt

Suomenlahden merivartiosto tukee rajatarkastustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisia terveystarkastuksia koskevissa järjestelyissä Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki ja Vantaa osoittivat Suomenlahden merivartiostolle uudet, toukokuun loppuun asti voimassa olevat virka-apupyynnöt Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla toimeenpantavien pakollisten terveystarkastusten tukemiseksi. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin sataman rajanylityspaikoille on luotu prosessi, jossa pakolliset terveystarkastukset tehdään ennen rajatarkastusta. Suomenlahden merivartiosto teki terveystarkastuspisteillä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa sekä tuki terveysviranomaisia tapauksissa, joissa Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Viikolla 17 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 15 uutta esitutkintaa, joissa rikosnimikkeinä oli muun muassa väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. Työtä aiemmin avattujen tutkintojen edistämiseksi jatkettiin.

Tehtävämäärät merialueella kasvoivat selvästi

Suomenlahden merivartiostolla oli viikon 17 aikana yhteensä 22 (viikko 16: 8) meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää merialueella.

Partioinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella huvialusliikenteen määrä merialueella lisääntyi viikon 17 aikana huomattavasti. Purje- ja matkaveneitä liikkui saaristossa ja mökkiläisiä siirtyi mökeilleen vapun viettoon. Tehtävämäärät painottuivat viikonloppuun ja edelliseen viikkoon verrattuna tehtävämäärät kasvoivat erityisesti meripelastuksen ja ensihoidon tehtävien osalta.

Suomenlahden merivartiosto korostaa, että veneilykauden ensimmäisiin merimatkoihin tulee valmistautua erityisellä huolellisuudella. Merivesi on edelleen kylmää ja ilman asianmukaista pukeutumista hypotermian vaara mereen pudottaessa on välitön. Omat läheiset on syytä pitää tietoisina suunnitellusta merimatkasta reitteineen ja arvioituine saapumisaikoineen. Huomiota kannattaa kiinnittää aluksen tekniikan ja navigointivälineiden kuntoon sekä viestivälineiden, kuten kännykän, toimintakuntoon ja asianmukaiseen suojaamiseen.

]]>
03.05.2021 09:26
Harjoitusalueet ovat Tohmajärven, Ilomantsin ja Lieksan taajamien yleisillä paikoilla. Virkamiehet sekä rajakoirat liikkuvat harjoitusten aikana näkyvästi alueilla. Harjoitus ei rajoita ulkopuolisten liikkumista kyseisillä alueilla.

- Tohmajärven rajavartioasema 3.5.2021 klo 08.00 – 18.00, harjoitusalueena Hutsin liikuntakeskuksen (Kitee) ympäristö.

- Ilomantsin rajavartioasema 4.5.2021 klo 08.00 – 18.00, harjoitusalueena Parppein liikuntakeskuksen ympäristö.

- Lieksan rajavartioasema 5.5.2021 klo 08.00 – 18.00, harjoitusalueena Pärnän hiihtokeskuksen ympäristö.

Lisätietoja antaa rajavartioston koiratoimintaupseeri, rajavartiomestari Anssi Lukkarinen, puh. 0295 423 025.

]]>
28.04.2021 07:13
Harjoituksessa on tarkoitus löytää kehitettäviä asioita ja parantaa yhteistoimintaa kuvitteellisen tilanteen kautta, jossa merivartiosto joutuisi antamaan suojapaikan apua tarvitsevalle alukselle Suomen rannikolta tai satamasta. Harjoitus toteutetaan etäyhteyksin vallitsevasta tilanteesta johtuen, joten samalla harjoitus tarjoaa myös tilaisuuden harjoitella etänä tapahtuvaa meripelastuksen johtoryhmätyöskentelyä. Harjoituksen nimeksi valikoitui "Sandö", koska kyseisen nimisiä saaria löytyy useita Suomen vesialueilta, joten nimi kuvastaa myös harjoituksen laajaa, koko länsirannikon mitalle ulottuvaa osallistujakuntaa.

]]>
27.04.2021 09:28
Länsi-Suomen merivartiosto jatkaa sisärajavalvontaa valvomillaan rajanylityspaikoilla. Valtioneuvoston viimeisimmän päätöksen mukaisesti sisärajavalvontaa jatketaan 25.5.2021 asti. Liikennemäärät ovat pysyneet lähes ennallaan. Pientä kasvua on tapahtunut Torniossa, mutta sekin näyttää toistaiseksi tasaantuneen.

Kevään edetessä tehtävämäärät merialueella ovat kääntyneet nousuun. Edeltävällä viikolla tehtäviä oli kaikkia 24 kappaletta (sitä edeltävä viikko 21 kpl). Merellisten tehtävien osalta korostui tuki muille viranomaisille. Näitä tehtäviä oli edellisellä viikolla yhteensä 17 kappaletta (Terveystoimi 5 kpl, poliisi 9 kpl, pelastustoimi 2 kpl ja lentopelastuspalvelu 1 kpl). Kokonaisuutena liikenne merialueella oli vähäistä johtuen koleasta säästä. Jäätilanne on koko alueella varsin heikko ja jäälle menemistä on syytä välttää. Viime viikolla pelastettiin kaksi jäiden läpi pudonnutta potkukelkkailijaa, mutta onneksi vakavammalta vältyttiin.

Länsi-Suomen merivartiosto otti käyttöön ensimmäisen uuden rannikkovartioveneen (RV20 – luokka) tämän vuoden alkupuolella. Kyseiseen veneeseen kuuluu myös vesijetti (SafeRunner), jota voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin. Kyseisen vesijetin voimin pelastettiin edellisellä viikolla kolme henkilö konevikaisesta veneestä olosuhteissa, joissa muun kaluston käyttäminen olisi ollut haastavaa. Tässä tapauksessa vesijetti soveltui erinomaisesti tehtävään ja saavutti kohteen nopeasti. Viranomaisnäkökulmasta toimivan ja uuden aikaisen kaluston merkitys kasvaa erityisesti silloin, kun olosuhteet ovat vaativat. Monipuolinen, monikäyttöinen ja uuden aikainen kalusto toimii meidän kaikkien turvana.

Länsi-Suomen merivartiosto toivottaa turvallista alkanutta viikkoa!

]]>
27.04.2021 07:32

VAROITUS

Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 28.4. – 29.4.2021.


Vaarallinen alue:

Ampumarata - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaaran pohjoispää - Laanajärvi - Kurujärven pohjoispää - Puukkovaaran pohjoispää – Aitavaara - Mukanperävaarat - Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 840 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340.


VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 28.4. – 29.4.2021.


Váralaš guovlu:

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 840 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.


VÁRUTTÂS

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 28.4. – 29.4.2021.


Varâlâš saje:

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 840 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340.


VAARTÕS

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 28.4. – 29.4.2021.


Vaarlaž vuʹvdd:

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn.

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 840 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.


SKJUTVARNING

Lapplands gränsbevakningssektion skjuter med infanterivapen på Kerttuvaara skjutområde i Enare kommun 28.4. – 29.4.2021.


Det farliga området omfattar:

Skjutområdet - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi - Kerttujärvi - norra delen av Välivaara - Laanajärvi - norra delen av sjön Kurujärvi - norra delen av Puukkovaara - Aitavaara - Mukanperävaarat - skjutområdet.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 425 840 och under övningens gång tfn 0295 425 340.


WARNING

Lapland Border Guard District will carry out shootings using infantry arms on Kerttuvaara shooting range in Inari municipality 28.4. – 29.4.2021.


Restricted dangerous area:

Shooting range - lake Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - lake Alimmainen Kerttujärvi – lake Kerttujärvi - northern point of Välivaara - lake Laanajärvi - northern point of lake Kurujärvi - northern point of Puukkovaara – Aitavaara - Mukanperävaarat - shooting range.

Further information, phone 0295 425 840, during shootings phone 0295 425 340.


]]>
27.04.2021 06:47

Väärennettyjen todistusten käytön tarkoituksena on poikkeuksetta ollut voimassa olevien rajanylitysliikenteen rajoitusten kiertäminen Suomeen saavuttaessa. Tutkinnoissa on tähän mennessä paljastunut yli 20 väärennetyiksi epäiltyä todistusta, joihin liittyviä tapahtumia tutkitaan lievinä, perusmuotoisina tai törkeinä väärennyksinä. Tutkinnassa selvinneiden seikkojen perusteella väärennettyjä koronatodistuksia on syytä epäillä valmistetun moninkertainen määrä nyt ilmi tulleiden tapausten lisäksi.

”Tutkinnan tavoitteena on selvittää, miten väärennetyt todistukset on hankittu, sekä missä ja kenen toimesta ne on valmistettu. Tämän nyt Suomeenkin rantautuneen ilmiön tarkoituksena on pyrkiä välttämään pandemian torjunnassa käyttöön otettuja toimenpiteitä, joten näiden epäiltyjen väärennysrikosten selvittämisintressiä pidetään vallitsevassa tilanteessa korkeana,” kertoo Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski.

Suomenlahden merivartiosto tekee yhteistyötä myös Viron poliisi- ja rajavartioviraston kanssa. Viron poliisi- ja rajaviranomaiset ovat paljastaneet useita väärennetyiksi epäiltyjä koronatestitulosten todistuksia Tallinnan satamassa Suomeen matkalla olevien matkustajien esittäminä. Myös ne terveydenhuoltoalan yritykset, joiden nimissä väärennöksiä on valmistettu, tekevät yhteistyötä Suomenlahden merivartioston tutkinnan kanssa.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että negatiivinen koronatestitodistus, koronarokotustodistus tai todistus sairastetusta koronasta eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. Maahanpääsyn kriteerien täyttäminen arvioidaan rajatarkastuksessa toimivaltaisen rajavartiomiehen toimesta. Paljastetuilla väärennetyillä koronatestitodistuksilla on pyritty esimerkiksi välttämään terveysviranomaisten pakolliset terveystarkastukset Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla, sekä täyttämään liikenteenharjoittajien itse asettamia kriteerejä koronatestitodistuksesta liikennevälineeseen pääsemiseksi.

Lisätietoja antaa Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski, p. 0295426501.

]]>
26.04.2021 15:09

Viikolla 16/2021 länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla rajanylittäjiä oli yhteensä 6691. Rajanylitysliikenteen määrä nousi noin 3 % edelliseen viikkoon (vko 15) verrattuna. Rajanylitysliikenne oli nyt noin 89 % vilkkaampaa kuin vuonna 2020 vastaavana aikana (jolloin sisärajavalvonta oli ollut palautettuna viisi viikkoa).


Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla rajanylityksiä oli viikolla 16 yhteensä 3549. Liikennettä oli noin 11 % enemmän kuin viikolla 15. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (jolloin sisärajavalvontaa oli tehty viisi viikkoa) rajanylitysliikenteen määrä kasvoi noin 73 %.


Pohjoisrajan liikennettä vauhditti erityisesti Kilpisjärven rajanylityspaikan kasvava liikenne. Verrattaessa Kilpisjärven viikon 16 rajanylitysliikennettä viikkoon 14, rajanylittäjien määrä nousi 3,5-kertaiseksi. Suuri osa rajanylittäjissä on norjalaisia, jotka omistavat Suomessa sijaitsevan kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon. Myös kiinteistön tai asunnon omistajan perheenjäsenillä on oikeus saapua Suomeen.


Sisärajaliikenteen kasvu sekä länsi- että pohjoisrajalla verrattaessa vastaavaan aikaan viime vuonna selittyy suurelta osin erilaisilla ja tiukemmilla rajanylitysliikenteen rajoituksilla. Vuosi sitten rajaliikenteestä annettujen rajoitusten mukaisesti sallittua liikennettä oli vain Suomeen paluuliikenne, välttämättömän työmatkaliikenne luontaiselle työssäkäyntialueelle sekä yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön liittyvä liikenne. Nämä suositukset olivat voimassa toukokuun 2020 alkuun saakka.


Maahantulotarkastusten ja pistokokein tehdyin maastalähtötarkastusten perusteella arvioidaan, että Ruotsin vastaisella rajalla (pl. Tornio) rajanylittäjistä on ollut viime viikolla suomalaisia noin 72 %, ruotsalaisia 17 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia. Norjan vastaisella rajalla arvioidaan, että rajanylittäjistä on ollut suomalaisia 38 %, norjalaisia 36 % ja muut kolmannen maiden kansalaisia.


Rajaliikenne Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 19.-25.4.2021:

Ruotsin vastainen raja (pl. Tornio)

yhteensä 6691 henkilöä
- 19.4. maanantai 1097 henkilöä
- 20.4. tiistai 1111 henkilöä
- 21.4. keskiviikko 1083 henkilöä
- 22.4. torstai 1063 henkilöä
- 23.4. perjantai 1069 henkilöä
- 24.4. lauantai 601 henkilöä
- 25.4. sunnuntai 667 henkilöä

Suomen ja Ruotsin vastaisella rajalla Tornion rajanylityspaikan valvonnasta ja tilastoinnista vastaa Länsi-Suomen merivartiosto.


Norjan vastainen raja

yhteensä 3549 henkilöä
- 19.4. maanantai 437 henkilöä
- 20.4. tiistai 424 henkilöä
- 21.4. keskiviikko 474 henkilöä
- 22.4. torstai 518 henkilöä
- 23.4. perjantai 757 henkilöä
- 24.4. lauantai 295 henkilöä
- 25.4. sunnuntai 644 henkilöä


Lapin itäraja

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista.


Lapin rajavartioston valvomat lentoasemat

Ivalon lentoasemalla tehtiin maahantulotarkastus 21 henkilölle. Rovaniemen, Kittilän ja Enontekiön lentokentille ei tullut viikolla 16 kansainvälistä lentoliikennettä.Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien: www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona

]]>