Sääasema Leppioja Haapavesi Finland

Leveysaste|Pituusaste|Korkeus merenpinnasta

RSS Rajavartiolaitos

21.10.2021 10:50
Rikosepäily paljastui Vaalimaan rajanylityspaikalla lauantaina 25.9.2021, kun kaksi srilan-kalaista henkilöä saapui Venäjältä Suomeen linja-auton kyydissä. Srilankalaiset nainen ja mies esittivät maahantulotarkastuksessa Schengen-alueelle oikeuttavina matkustusasia-kirjoina Sri Lankan passit ja Kreikan oleskeluluvat.

Maahantulotarkastuksen yhteydessä rajatarkastajat havaitsivat, etteivät passeissa olevat Kreikan Ateenan Schengen-maastalähtöleimat vastaa aitoa leimaa. Sen lisäksi voitiin epäillä, että matkustusasiakirjat esittäneet srilankalaiset eivät ole henkilöitä, joille asiakir-jat on todellisuudessa myönnetty. Srilankalaiset otettiin kiinni väärennyksestä epäiltyinä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön suorittamassa esitutkinnassa kävi ilmi, että matkustusasiakirjoihin oli luotu väärillä Ateenan maastalähtöleimoilla harhaut-tava kuva siitä, että Kreikasta olisi lennetty Sri Lankaan elokuun alussa. Srilankalaiset oli-vat saaneet asiakirjat käytettäväksi laitonta matkaa varten Sri Lankassa rahallista korvaus-ta vastaan. Srilankalaiset olivat saapuneet Venäjälle Moskovaan syyskuun puolivälissä ja pyrkineet jatkamaan matkaansa Moskovasta lentäen Wieniin. Lentomatka oli kuitenkin estetty. Lisäksi esitutkinnassa selvisi, että Sri Lankan passeihin oli hankittu aidot Venäjän turistiviisumit henkilöiden omilla valokuvilla.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön esitutkinnan aikana srilankalaiset myönsivät käyttäneensä toisille henkilöille kuuluvia matkustusasiakirjoja. Henkilöt olivat vangittuina esitutkinnan aikana ja hakivat myöhemmin turvapaikkaa Suomesta.

]]>
20.10.2021 11:52
Vaarallinen alue on sektorissa, jonka itäraja on Stora Måsskär-Grimsörar linjassa ja länsiraja Stenharu-Vidlängen linjassa.

Ampuva hallintoyksikkö on Länsi-Suomen merivartiosto.

Lisätietoja p. 0295 427 810 ja ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
18.10.2021 11:18
Viikolla 41 Suomenlahden merivartiosto teki Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen rajatarkastuksia yhteensä 22 723 matkustajalle (viikko 40: 20 750).

Merivartiosto käännytti sisärajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteensä 5 henkilöä (viikko 40: 4). Viikolla 41 ei ollut yhtään pääsyn epäämistä (viikko 40: 1). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yhteensä 7 kappaletta (viikko 40: 3).

Suomenlahden merivartioston läsnäololla ja valvonnalla Helsingin satamassa ehkäistään ja torjutaan myös laittoman maahantulon järjestämistä.

Risteilyalusliikenne Helsingin satamiin kaudelle 2021 on päättynyt.

Viikolla 41 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 11 uutta esitutkintaa (viikko 40: 15). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys,
maahantulokiellon rikkominen ja valtionrajarikos.

Tartuntatautilain väliaikaisten säädösten voimassaolon jatkumisesta johtuen terveysviranomaisille annettavaa virka-apua jatketaan 31.12.2021 asti.

Merellä viikko oli tehtävämääriltään edellisviikon kaltainen

Viikolla 41 Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 12 merellistä tehtävää (viikko 40: 18).

Viikon aikana sää merellä oli pääosin tuulinen ja aallonkorkeus nousi paikoittain yli kahden metrin. Huvialusliikenne merellä oli vähäistä painottuen viikonlopulle. Meripelastustehtävät liittyivät lähinnä konevikaisten veneiden avustamiseen vartioston alueella.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle annettiin virka-apua aivan Venäjän rajan tuntumassa olevan Halsholmin saaren tulipalossa kuljettamalla pelastushenkilöstöä saarelle. Tulipalo aiheutti saarelle sähköongelmia, joita korjattiin tulipalon jälkeisinä päivinä.

]]>
17.10.2021 18:46
Vaarallinen alue:

Ampumarata – Saarineitämöjärvi – Sylvenvaara – Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi – Välivaaran pohjoispää – Laanajärvi – Kurujärven pohjoispää – Puukkovaaran pohjoispää – Aitavaara – Mukanperävaarat – Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 372 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340.

]]>
17.10.2021 18:20
Vaarallinen alue:

Ampumarata - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaaran pohjoispää - Laanajärvi - Kurujärven pohjoispää - Puukkovaaran pohjoispää – Aitavaara - Mukanperävaarat - Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 373 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340.

]]>
14.10.2021 13:35
Syyskuussa metsästyskausi ja ruskamatkailu toivat paljon liikkujia itärajalla rajavyöhykkeelle ja sen lähelle, mikä aiheutti useita rajatapahtumia. Lapin rajavartiosto valvoi rajaturvallisuustehtävien lisäksi syyskuussa metsästystä sekä omana toimintana että yhteistoiminnassa Poliisin kanssa.

- Hirvenpyynnin aikana metsästyskoiria on ollut rajavyöhykkeellä viikoittain kymmenkunta ja osa koirista on harhautunut jopa Venäjän puolelle, Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen sanoo.

- Metsästäjien on edelleen hyvä huomioida metsästyksen järjestelyissä, että näin ei pääsisi käymään. Suomen ja Venäjän välisen rajajärjestyssopimuksen mukaisesti kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset on pyrittävä estämään molemmin puolin, Kurvinen jatkaa.

Kaikista Venäjän puolelta palanneista koirista tulee omistajan ilmoittaa Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkäri myös määrää mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koira katoaa lähellä valtakunnanrajaa, asiasta on hyvä ilmoittaa Lapin rajavartioston johtokeskukseen, puh. 0295 412 510.

Rajanylitysliikenne itärajalla ja Lapin lentoasemilla

Lapin rajavartiosto antoi syyskuussa edelleen virka-apua terveysviranomaisille sekä länsi- että pohjoisrajalla liittyen koronatoimiin.

Ulkorajoja koskeva lentoliikenne on rajoittunut yksittäisiin lentoihin Rovaniemen ja Ivalon lentoasemille. Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla liikenne on edelleen pysynyt vähäisenä.

- Terveysviranomaisille annettavan virka-avun lisäksi olemme kääntäneet katseen myös tulevan lentosesongin turvallisten ja sujuvien rajatarkastusten toteuttamiseksi Lapin lentoasemilla, Kurvinen kertoo.

]]>
11.10.2021 12:40
Viikolla 40 merivartiosto käännytti sisärajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteensä 4 henkilöä (viikko 39: 8). Pääsyn epäämisiä oli 1 (viikko 39: 4).
Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yhteensä 3 kappaletta (viikko 39: 16).

Suomenlahden merivartioston läsnäololla ja valvonnalla Helsingin satamassa ehkäistään ja torjutaan myös laittoman maahantulon järjestämistä.

Helsingin satamassa kävi viikolla 40 yksi risteilyalus. Tulevan viikon aikana odotetaan vielä kahta risteilyalusta, jotka päättävät risteilykauden 2021.

Viikolla 40 Suomenlahden merivartiostossa aloitettiin 15 uutta esitutkintaa (viikko 39: 27). Rikosnimikkeinä olivat muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, rekisterimerkintärikos, väärennys ja valtionrajarikos.

Merellä tehtävät painottuvat yhä enemmän viikonvaihteisiin

Viikolla 40 Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 18 merellistä tehtävää (viikko 39: 13).

Vesiliikenne keskittyi viikonlopulle, jolloin liikkeellä oli mm. virkistyskalastajia sekä jokusia purjehtijoita. Viikon aikana havaittiin myös ilkivaltaisia hätärakettien ampumisia, jotka työllistivät sekä merivartiostoa, että pelastuslaitoksia. Ilkivaltaisesti ammuttujen rakettien käynnistämiin etsintöihin sitoutuu aina useampia yksiköitä, mikä saattaa aiheuttaa viiveitä todellisessa hädässä olevien pelastamiseen.

Vakavin meripelastustehtävä sattui Sipoon selällä, jossa etsinnät päättyivät hukkuneen henkilön löytymiseen saaren rannasta. Merivartiosto korostaa syksyn ja vaihtelevan sään myötä lyhyelläkin merimatkalla valmistautumisen merkitystä. Myös pelastusvälineistön kunnosta, kuten automaattisesti laukeavien pelastusliivien tarkastuksista tulee huolehtia säännöllisesti.

Vartiolaiva Turva antoi viikonloppuna virka-apua Museovirastolle Kotkan Haapasaaren edustalla olevan niin kutsutun Kilpisaaren hylyn tutkimisessa. Hylkyä kuvattiin aluksen ROV-järjestelmällä eli kauko-ohjattavalla sukellusrobotilla.

]]>
07.10.2021 12:38
Rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotot edellyttävät toimenpiteitä kolmansista maista Euroopan unionin tai Schengen-valtioiden alueelle matkustajia kuljettavilta lento- ja meriliikenteenharjoittajilta sekä liikenteenharjoittajilta, jotka kuljettavat linja-autolla ryhmämatkaliikennettä ulkorajan yli. Kesäkuussa lähettämämme kirjeet ovat luettavissa internet-sivuiltamme.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan EES-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa 2022 ja ETIAS-järjestelmä loppuvuodesta 2022. Järjestelmien käyttöönotto edellyttää sekä keskusjärjestelmän että kaikkien jäsenmaiden valmiutta käyttöönottoon. Järjestelmät otetaan käyttöön komission vahvistamana ajankohtana, kun asetuksissa säädetyt käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Euroopan unionin laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto (eu-LISA) on edennyt liikenteenharjoittajien kyselyrajapintojen kehityksessä ja on aloittanut liikenteenharjoittajien rekisteröinnin. Liikenteenharjoittajien tulee rekisteröityä saadakseen tarvittavat tiedot ja tekniset ohjeet kyselyiden toteuttamisesta. Ohjeet rekisteröitymiseen ja kuvaus tietojen jakamisesta ovat tämän kirjeen liitteinä sekä eu-LISAn internet-sivuilla:

Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin ja rekisteröitymään, jotta saisitte velvoitteidenne edellyttämät lisätiedot. Mahdolliset kysymykset eu-LISA:lle sekä sähköisesti täytetyt rekisteröintilomakkeet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella: carriers_onboarding@eulisa.europa.eu.

Rajavartiolaitoksen esikunnassa lisätietoja asiassa antavat:
Rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa (puh. 0295 42 1191)
Lainsäädäntöasioissa lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus (puh. 0295 42 1608)

]]>
06.10.2021 06:47
Tutkinta käynnistyi keväällä 2021, kun Pakistanin kansalainen oli yhteydessä Suomen suurlähetystöön Kuala Lumpurissa ja tiedusteli oleskeluluvan viipymistä. Henkilö oli saanut rikoksesta epäillyltä tiedon, että Maahanmuuttovirasto laskuttaa luvasta 6000 euroa ja hän oli hyväuskoisena lähettänyt rahaa Suomessa asuvalle miehelle, joka oli luvannut auttaa lupajärjestelyissä. Lähetystössä hän esitti rikoksesta epäillyltä saamaansa Maahanmuuttoviraston päätösasiakirjaa muistuttavan asiakirjan ja valokuvan omilla tiedoilla olevasta oleskelulupakortista. Esitettyjen asiakirjojen perusteella hänelle olisi myönnetty oleskelulupa Suomeen. Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikkö aloitti tapahtuneesta esitutkinnan. Rikoksesta epäillyn matkapuhelimeen suoritetussa päätelaitetutkinnassa selvisi, että kyseessä on laajempi rikoskokonaisuus, joka oli alkanut jo vuonna 2016.


2016 epäilty oli yhdessä kolmen muun henkilön kanssa järjestänyt väärin perustein viisumit Puolaan 10-12 henkilölle uskonnollista tapahtumaa varten. Tapahtumaan osallistuneiden todellinen matkan tarkoitus oli jäädä Eurooppaan ja seitsemän henkilöä seurueesta haki turvapaikkaa Suomesta.


2019 epäilty oli yrittänyt järjestää väärinperustein viisumeita Pakistanin kansalaisille. Teot kohdistuivat kolmeen perheeseen, joiden oli kuulustelujen perusteella ollut tarkoitus saapua Suomeen pysyvästi. Perheet ovat maksaneet viisumikutsuista epäillylle yhteensä 11 851 euroa. Samaan rikoskokonaisuuteen liittyen epäilty väärensi omia tiliotteitaan edistääkseen viisumien saantia.


2020 epäilty oli väärennyttänyt 12 Pakistanin kansalaiselle väärät Suomen oleskeluluvat ja osalle myös Maahanmuuttoviraston päätöksen oleskelulupa-asiassa. Väärennetyistä oleskeluluvista epäilty oli ottanut noin 6000 euron maksun. Esitutkinnan perusteella epäillyn toiminta väärennys- ja petosrikosten osalta on ollut pitkäkestoista ja suunniteltua. Teoilla hän on pyrkinyt saamaan huomattavaa taloudellista hyötyä itselleen.


Pääepäiltynä olevan pakistanilaisen epäillään syyllistyneen mm. törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen, törkeään petokseen ja törkeään väärennykseen 2016 - 2020 välisenä aikana. Esitutkinnan perusteella hänen epäillään saaneen petosrikoksillaan rikoshyötynä yli 50 000€. Rikoskokonaisuudessa on epäiltynä neljä henkilöä, joista kolme on tavoitettu esitutkinnan aikana.


Esitutkinta on valmistunut ja rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.


Lisätietoa antaa tutkinnanjohtaja, luutnantti Tommi Lehtonen, puh. 0295 427 622

]]>
05.10.2021 11:44
Vaarallinen alue, jonka sisäpuolella liikkuminen on kielletty:

Tiet: Metellahdenvuori - Syrjäsaari, Syrjäsaari - Hympyrä, Hympyrä - Väärä- Kontunen,
Väärä-Kontunen - Kolmisoppinen th, Kolmisoppinen th – Housulampi

Vesistöt: Pieni-Jukajärvi - Vuorilampi - Korttee - Housulampi

Alue on merkitty maastoon kieltotauluilla. Ampuma-alueelle johtavat tiet ja polut
on suljettu puomeilla. Lisätietoja saa numerosta 0295 429 700.

]]>
05.10.2021 08:42
Rajaliikenne

Kainuun rajavartioston valvomien ulkorajanylityspaikkojen kautta matkusti syyskuussa rajaliikenteen rajoituksista johtuen 5 660 (2019/9: 36 262) henkilöä, mikä oli noin 84 % vähemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 5 521 (2019/9: 31 531) ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 139 (2019/9: 4 731) henkilöä.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa ja Vartiuksen rajanylityspaikan aukiolo henkilöliikenteelle on toistaiseksi rajoitettua. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna päivittäin henkilöliikenteelle kello 8.00 – 19.00 välisenä aikana. Aukioloajan rajoitus ei koske tavaraliikennettä eikä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

Rajavartiosto tuki Kainuun SOTE:a pakollisten terveystarkastusten toimeenpanossa Vartiuksen rajanylityspaikalla. Kuusamon rajanylityspaikalta henkilöliikenteen matkustajat ohjattiin koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen.

Rikkomuksia ja rikoksia

Syyskuun aikana Kainuun rajavartiosto paljasti yhteensä 8 epäiltyä rikosta tai rikkomusta. Neljässä tapauksista oli kyse metsästysrikoksista tai -rikkomuksista ja neljässä lievästä valtionrajarikoksesta.

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Kainuun rajavartiosto osallistui syyskuun aikana kuuteen harvaan asutun alueen turvallisuustehtävään. Tehtävät liittyivät rakennus- ja maastopalotehtäviin, kadonneen henkilön etsintään sekä ensivastetehtäviin.

Lisätietoja: Kapteeni Vesa Heikkinen, puh +358 295 424 000 (vaihde)

]]>
04.10.2021 13:29
Rajanylityspaikoilla ollaan näkyvästi läsnä

Ulkorajaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Viikolla 39 Suomenlahden merivartiosto teki Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen rajatarkastuksia yhteensä 21 106 matkustajalle (viikko 38: 18 729).

Viikolla 39 merivartiosto käännytti sisärajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteensä 8 henkilöä (viikko 38: 5). Pääsyn epäämisiä oli yhteensä 4 (viikko 38: 3). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yhteensä 16 kappaletta (viikko 38: 9).

Helsingin satamassa suoritettiin 45 tieliikennesäädöksiin perustuvaa tarkastusta.

Helsingin satamaan odotetaan saapuvan alkavalla viikolla kaksi risteilyalusta, jotka päättävät risteilykauden 2021.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuutta

Viikolla 39 Suomenlahden merivartiostossa kirjattiin 27 uutta esitutkintaa (viikko 38: 14). Rikosnimikkeinä olivat mm. törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, laittoman maahantulon järjestäminen, valtionrajarikos, väärennys, väärennysaineiston hallussapito sekä rekisterimerkintä-rikos.

Merialueen tehtäviä edellisviikkoa vähemmän

Merellä viikko 39 oli tehtävämäärältään melkein edellisviikon kaltainen. Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 13 merellistä tehtävää (viikko 38: 15). Viikon aikana ei ollut vakavia meripelastustehtäviä. Merkittävimmät olivat kaksi kiville ajoa, joissa ei ollut henkilövahinkoja ja kalustokin selvisi vähin vaurioin. Sunnuntain tuulisessa kelissä purjeveneestä katkesi masto, mutta siitäkin selvittiin säikähdyksellä. Helsingissä Mustikkamaalla Suomenlahden merivartiosto selvitti vesiliikennejuopumusepäilyä yhdessä poliisin kanssa. Vesiliikenne on painottunut alkuilloille ja viikonlopuille, jolloin se on ajoittain hyvin vilkasta. Nopeasti pimenevät illat ja kylmentynyt merivesi lisäävät huviveneilyn riskejä. Merivartiosto muistuttaa varautumisen merkityksestä merimatkaa suunniteltaessa.

Muita tapahtumia

Vartiolaiva Turvalla järjestettiin sukellusleiri, jonka teemana oli märkäkellokoulutus.
Tavoitteena on kouluttaa Turvan sukeltajista kouluttajia märkäkellojärjestelmään.
Vartiolaiva Turvaa valmistellaan teknisesti ja sen miehistöä koulutetaan sukeltamaan aluksen ollessa DP-pidossa, joka mahdollistaa sukeltamisen ilman aluksen ankkuroimista.

Suomenlahden merivartiosto suoritti viikon 39 aikana Kymenlaakson rannikkoalueella tehostettua metsästyksen ja kalastuksen valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonnassa tarkastettiin 116 pyydystä tai vapaa-ajan kalastajaa. Seuraamuksia tai jatkotoimenpiteitä tarkastuksista kertyi yhteensä 15 kappaletta. Kaikki havaitut rikkeet olivat kuitenkin pieniä. Puutteita havaittiin mm. pyydysmerkinnöissä.

]]>
01.10.2021 12:07
19.3.2020 alkaneen rajanylitysliikenteen rajoittamisen jälkeen laskeneet rajaliikennemäärät ovat kääntyneet hienoiseen nousuun. Liikennemäärän nousua selittävät matkustusrajoituksissa tehdyt muutokset.

Rajojen valvonta

Rajavartioston valvomalla maastorajalla ei havaittu luvattomia rajanylityksiä syyskuun aikana.

Rajavartiosto toteutti yhteistoimintapartiointia Itä-Suomen poliisin ja metsähallituksen erävalvojien kanssa syyskuussa. Partioiden aikana valvottiin muun muassa metsästystä, valtakunnan rajaa ja rajavyöhykettä, vesiliikennettä vesistöillä ja maastoliikennettä maastoliikennereiteillä sekä suoritettiin ajotapa- ja nopeusvalvontaa syrjäseuduilla.

Rajatarkastukset

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Marko Turusen 16.2.2021 tekemällä päätöksellä Niiralan rajanylityspaikan henkilöliikenteen aukioloaikaa rajoitettiin Valtioneuvoston 11.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti 19.2.2021 klo 00.00 alkaen. Syyskuussa Niiralan rajanylityspaikka ei ole ollut avoinna henkilöliikenteelle klo 20.00 – 09.00 välisenä aikana välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä.

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin syyskuussa 16 867 rajatarkastusta. Rajanylitysten määrä lisääntyi vuoden 2020 syyskuuhun (10 391) verrattuna noin 62 prosenttia. Valtioneuvoston päätöksellä 19.3.2020 alkanut rajanylitysliikenteen rajoittaminen vähensi päivittäisen rajaliikenteen määrää reilun vuoden ajan, mutta nyt liikenne on nousussa.

Suomalaisia rajanylittäjiä oli syyskuussa 3 278 (noin 19,5 prosenttia) ja venäläisiä rajanylittäjiä 13 065 (noin 77,5 prosenttia). Muiden maiden kansalaisia oli 524 (noin kolme prosenttia) kokonaisliikenteestä. Tilastovertailuna vuoden 2020 syyskuussa suomalaisten osuus oli noin 7 prosenttia (768) ja venäläisten osuus noin 89 prosenttia (9 311).

Joensuun lentoasemalla suoritettiin syyskuussa neljä Schengen-alueen rajan ylittävien henkilöiden rajatarkastuksia.

Lieksan Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta rajan ylitti syyskuussa 485 henkilöä.

Siun Sote jatkoi maahan saapuvien henkilöiden koronatestauksia Niiralan rajanylityspaikalla. Testejä tehdään päivittäin klo 09.00- 20.00. Rajavartiosto tekee tiivistä yhteistyötä Siun Soten kanssa rajanylityspaikalla tehtävien testien ja terveysturvallisuuden edistämisessä. Koronatestaus jatkuu toistaiseksi.

Rikostorjunta

Syyskuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston suorittaman valvonnan yhteydessä havaittiin yksi valtionrajarikos, kaksi lievää valtionrajarikosta, yksi tietoverkkorikosvälineen hallussapito ja yksi ulkomaalaisrikkomus.

Rikkomusten seuraamuksina annettiin yhteensä kolme sakkoa ja yksi huomautus.

Sotilaallinen maanpuolustus

Pohjois-Karjalan rajavartiosto järjesti kertausharjoituksen Onttolan, Hiienvaaran ja Sotinpuron alueilla 27.8. – 3.9.2021. Rajajääkärikomppania järjesti syyskuussa kolme suurempaa sotaharjoitusta, ampumaharjoitukset 1 ja 2 sekä perusharjoitus 1. Lisäksi varusmiehille koulutettiin syyskuussa rajavartiontiin liittyviä taitoja. Koulutuksessa siirryttiin 20.9.2021 erikoiskoulutusjaksolle ja samalla päivämäärällä Onttolassa aliupseerikurssin aloitti 57 aliupseerioppilasta.

Muut asiat

Syyskuun aikana Pohjois-Karjalan rajavartiosto tuki noin kymmenen henkilön työpanoksella Länsi-Suomen merivartioston alueella terveysviranomaisten toimintaa virka-apua antamalla.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000.

]]>
01.10.2021 10:39
Eerik Hyytiä oli ollut syyskuun alkupuolella oman mökkinsä edustalla kalastamassa, kun oli havainnut, että jotain poikkeuksellista oli tapahtumassa läheisen niemen takana.

Yksin perämoottoriveneellä liikkeellä ollut mies oli yrittänyt saada veneensä perämoottoria kunnolla ala-asentoon ja samalla horjahtanut, kaatanut veneensä ja joutunut vedenvaraan. Pelastusliivejä tai muutakaan kelluttavaa miehellä ei ollut päällään. Onnettomuuspaikka oli melko lähellä rantaa ja vedenvaraan joutuneen vaimo yritti yksin pelastaa miestään Hyytiän saapuessa paikalle. Hyytiä onnistui vetämään puolitajuttoman miehen maihin ja asetti hänet kylkiasentoon. Mies saatiin virkoamaan ennen ensimmäisten viranomaisyksiköiden saapumista paikalle ja hänen vaimoltaan saatiin myös varmistus, että mies oli ollut liikkeellä yksin.
Eerik Hyytiän johdonmukainen ja ripeä toiminta tilanteessa pelasti mitä todennäköisimmin jo lähes hukuksissa olleen miehen hengen, sillä hänen vaimonsa ei olisi yksin saanut pelastettua miestään eikä vedettyä häntä rantaan.

Onnettomuuden uhrilla ei ollut pelastusliivejä päällään ja tapahtuma on jälleen kerran muistutus siitä, kuinka tärkeää pelastusliivit olisi pukea päälle aivan lyhyttäkin matkaa tai esimerkiksi lähellä kotirantaa tapahtuvaa kalastelua varten.

]]>
28.09.2021 08:20
Metsästyskoirien valtakunnanrajan ylitykset tulee estää

Kainuun rajavartiosto muistuttaa erityisestä huolellisuudesta metsästyskoirien käytössä valtakunnan rajan läheisyydessä, sillä kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää. Metsästäjiä kehotetaankin välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä. Jokaista koiran käyntiä Venäjän puolella seuraa yhteydenpito Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja he ovat kiinnittäneet erityistä ja vakavaa huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajanylityksiin jo useana vuotena. Tämän metsästyskauden aikana rajan on Kainuun rajavartioston alueella ylittänyt jo 8 metsästyskoiraa.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet. Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran pantaan kehotetaan merkitsemään omistajan yhteystiedot.

Hirvenmetsästyksen valvontaa tehostetaan

Kainuun rajavartiosto tehostaa hirvenmetsästykseen liittyvää valvontaa Kainuun ja Koillismaan alueella hirvenmetsästyskauden alkaessa. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Rajavyöhykelupa tulee hakea ennen metsästystä

Rajavyöhykkeelle meneminen edellyttää aina ennakkoon haettua rajavyöhykelupaa, jota haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa, mutta sitä voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan.

Lisätietoja rajavyöhykemääräyksistä ja rajavyöhykeluvan hakemisesta löytyy verkkosivulta: https://raja.fi/rajavyohykelupa.

Hyvää ja turvallista jahtisyksyn jatkoa!

Lisätietoja tarvittaessa: Kainuun rajavartioston esikunta, kapteeni Vesa Heikkinen, puh: +358(0)295 424 000 (vaihde).

]]>
27.09.2021 13:18
Rajanylityspaikoilla ollaan näkyvästi läsnä

Merivartiosto on edelleen läsnä myös sisärajoilla antaen virka-apua terveysviranomaisille, valvomalla terveystarkastuspisteillä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä käynnistäen tarvittavat jatkotoimenpiteet, mikäli Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Ulkorajaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat hienoisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Viikolla 38 Suomenlahden merivartiosto teki Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen rajatarkastuksia yhteensä 18 729 matkustajalle (viikko 37: 17 175).

Viikolla 38 merivartiosto käännytti sisärajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteensä 5 henkilöä (viikko 37: 6). Pääsyn epäämisiä oli yhteensä 3 (viikko 37: 2). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yhteensä 9 kappaletta (viikko 37: 3).

Helsingin satamassa järjestettiin maanantaina Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteinen valvontaisku, joka kohdistui raskaaseen liikenteeseen. Valvontaiskun yhteydessä tarkastettiin noin 80 ajoneuvoa ja ajoneuvoyhdistelmää. Tieliikennesäädöksiin liittyviä puutteita tai huomautettavaa havaittiin yhteensä 17 kappaletta. Havaittuja rikkomuksia olivat mm. ylikuorma, puutteellinen kuorman sidonta, piirturitietojen manipulointi sekä useat huonokuntoiset renkaat.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuutta

Viikolla 38 Suomenlahden merivartiostossa kirjattiin 14 uutta esitutkintaa (viikko 37: 6). Rikosnimikkeinä olivat mm. laittoman maahantulon järjestäminen, rekisterimerkintärikos, väärennys, maahantulokiellon rikkominen, valtionrajarikos sekä väärän henkilötiedon antaminen.

Merialueen tehtäviä selvästi edellisviikkoa vähemmän

Merellä viikko 38 oli tehtävämäärältään selvästi edellisviikkoa hiljaisempi. Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 15 merellistä tehtävää (viikko 37: 28). Merkittävimmät meripelastustapahtumat olivat ihmisen joutuminen veden varaan Hakaniemen pitkäsillalta, veneen kaatuminen Vuosaaren sillan alla, jossa kaksi ihmistä joutui veden varaan sekä veneen moottorin tulipalo Inkoossa. Kaikissa tapauksissa kuitenkin vältyttiin henkilövahingoilta. Nopeasti pimenevät illat ja kylmentynyt merivesi lisäävät huviveneilyn riskejä. Merivartiosto muistuttaakin varautumisen merkityksestä merimatkaa suunniteltaessa.

]]>
24.09.2021 11:59
Vaarallisen alueen pohjoisraja on Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lökhällarna.
Itäraja on Lökhällarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Eteläraja on Suomen aluevesiraja ja länsiraja Snöbåda - Kallbådan - Suomen aluevesiraja.

Ampuva hallintoyksikkö on Suomenlahden merivartiosto.

Lisätietoja p. 0295 426 003 ja ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
23.09.2021 12:18
Laivayhtiön ilmoitus herätti viranomaisten epäilykset

Tutkinta käynnistyi, kun Tallinnan ja Helsingin välillä liikennöivän laivayhtiön edustaja ilmoitti epäilyksistään, että seitsenhenkinen romanialaisryhmä oli mahdollisesti matkustamassa Suomeen väärennettyjen koronatestitulosten turvin. Viranomaiset olivat ryhmää vastassa Helsingin satamassa. Henkilöt esittivät puhelimistaan sähköisessä muodossa olevat väärennetyt koronatestitodistukset. He olivat lähettäneet henkilötietonsa WhatsApp -viestinä suomalaiseen puhelinnumeroon, josta väärennetty negatiivinen testitulos oli toimitettu vastauksena.

Useita kymmeniä väärennöksiä - Ainakin yhdellä henkilöllä koronatartunta

Pääepäiltynä olevan romanialaismiehen epäillään valmistaneen useita kymmeniä vääriä koronatestitodistuksia toisten henkilöiden käyttöön esitettäväksi maahan saapumisen yhteydessä. Ainakin yhdessä tapauksessa väärennetyn testituloksen esittäneellä henkilöllä oli todettu koronatartunta ja hänet määrättiin maahan saapumisen yhteydessä eristykseen. Henkilö oli kuitenkin tiedon saatuaan lähtenyt taas matkustamaan, jonka vuoksi häntä epäillään väärennyksen lisäksi myös terveydensuojelurikkomuksesta.

Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan

Testitodistusten tehtailusta epäiltyä miestä epäillään törkeästä väärennyksestä. Väärennettyjä testitodistuksia esittäneitä henkilöitä epäillään väärennyksistä. Tapaus siirtyy nyt esitutkinnan valmistuttua Etelä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan.


Lisätietoja antaa tapauksen tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Juho Sillanpää, puh. 0295 426 522, juho.sillanpaa(at)raja.fi

Kuva 1: Väärennettyjä koronatestitodistuksia epäillään välitetyn tilauksesta Whatsappin kautta.

Kuva 2: Esitutkinnassa löytynyt lomakepohja, johon voi täyttää itse testattavan nimitiedot. Tämän kaltaisia Word-lomakkeita epäillään käytetyn väärien testitodistusten valmistamiseen.

]]>
23.09.2021 08:29
Vaarallisen alueen oikea raja ulottuu 41 km (22NM) etäisyydelle Snåldö - Bengtskär -linjaa ja vaarallisen alueen vasen raja ulottuu 52 km (28NM) etäisyydelle Vänö - Fästorna -linjaa.

Ampuva hallintoyksikkö on Länsi-Suomen merivartiosto.
Lisätietoja p. 0295 427 830 ja ammunnan aikana VHF-kanavalla 16.

]]>
20.09.2021 13:00
Suomenlahden merivartioston toiminta rajanylityspaikoilla

Ulkorajaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat hienoisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Viikolla 37 Suomenlahden merivartiosto teki Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen rajatarkastuksia yhteensä 17 175 matkustajalle (viikko 36: 16 462).

Viikolla 37 merivartiosto käännytti sisärajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteensä 6 henkilöä (viikko 36: 4). Pääsyn epäämisiä oli yhteensä 2 (viikko 36: 5). Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan yhteensä 3 kappaletta (viikko 36: 4).

Virka-avun antaminen Helsingin ja Vantaan kaupunkien terveysviranomaisille

Suomenlahden merivartiosto tukee rajaturvallisuustehtäviensä ohella päivittäin Helsingin ja Vantaan kaupunkeja pakollisissa terveystarkastuksissa Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Merivartiosto muun muassa valvoo terveystarkastuspisteillä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä käynnistää tarvittavat jatkotoimenpiteet, mikäli Suomeen saapuvat matkustajat pyrkivät kieltäytymään pakollisista terveystarkastuksista.

Sisärajan tarkastuspisteillä ei kuitenkaan ole jatkuvaa Rajavartiolaitoksen läsnäoloa, vaan terveysviranomaisten toimintaa tuetaan erikseen pyydettäessä yksittäisissä tapauksissa.

Ulkorajatarkastuksissa rajatarkastusosasto antaa virka-apua terveysviranomaiselle jokaisen yksittäisen rajatarkastuksen yhteydessä. Käytännössä tämä tapahtuu tarkastamalla matkustajan tartuntatautilain mukaisen velvollisuuden nojalla esittämä koronatodistus, keräämällä tarvittaessa häneltä henkilötietolomake kunnallisen terveysviranomaisen tekemää valvontaa varten ja antamalla hänelle tarvittavan ohjeistuksen velvollisuudesta osallistua toiseen testiin maahantulon jälkeen.

Merialueen tehtäviä edellisviikkoa vähemmän

Viikolla 37 Suomenlahden merivartiostolla oli yhteensä 28 meripelastus- ja avustustehtävää sekä osallistumista toisen viranomaisen tehtävään (viikko 36: 36). Tapahtumamäärissä
oli pientä laskua meripelastustehtävien osalta, muutoin viikko oli verrattavissa edellisviikkoon. Tapahtumat painottuivat viikonlopulle. Merkittävin meripelastustapahtuma kuluneella viikolla oli tilanne, jossa henkilö oli pudonnut veneen kyydistä ja jäänyt tuulen mukana ajelehtivan veneen kyljelle roikkumaan ilman liivejä. Tapahtumassa oli suuressa roolissa paikalle saapunut sivullinen veneilijä, joka sai estettyä henkilön veteen vajoamisen ennen partioiden saapumista.

Rikostorjunta on osa rajaturvallisuutta

Viikolla 37 Suomenlahden merivartiostossa kirjattiin 6 uutta esitutkintaa (viikko 36: 14). Rikosnimikkeinä olivat mm. väärennys, valtionrajarikos, väärennysaineiston hallussapito, laittoman maahantulon järjestäminen ja väärän henkilötiedon antaminen.

Vartiolaiva Turvalle uusi märkäkellosukellusjärjestelmä

Vartiolaiva Turvalle on hankittu uusi märkäkellosukellusjärjestelmä, jolla tehtiin ensimmäinen sukellus Helsingissä torstaina 16.9. Märkäkello mahdollistaa sukeltamisen alukselta DP-pidossa eli ilman että alus ankkuroituu. Märkäkellojärjestelmän avulla tehtäviä veden alla pystytään suorittamaan jatkossa pitkäkestoisemmin ja työturvallisemmin.

]]>