Websitedata

Sisältö ./websitedata.json, käsitellään tiedostotyyppinä "txt"
Tiedostoaika: 2024-07-25 09:58:01 UTC => Ikä 35 sekuntia
Näytä tämä tiedosto: pilkuilla erotetut kentät  välilyönnillä erotetut kentät  php joukko  json koodattu  xml-text  txt
Käsittelemätön tiedoston 80 ensimmäistä merkkiä :
{
"options":{
 "useApparent":"1",
 "showSolar":"1",
 "showUV":"1"
},

"locati
Sisältö käsitelty:
{
"options":{
 "useApparent":"1",
 "showSolar":"1",
 "showUV":"1"
},

"location":"Leppiojanperä Haapavesi JWX Station",
"update":"25.7.2024 12:58:01",
"version":"4.1.2",
"build":"4027",
"latitude":"N 64° 10\u0027 23\"",
"longitude":"E 25° 32\u0027 26\"",
"altitude":"135 m",
"recordsbegandate":"27 syyskuuta 2010",
"recordsbegandateISO":"2010-09-27",
"forum":":<a href=\"https://cumulus.hosiene.co.uk/\">forum</a>:",
"forumurl":"https://cumulus.hosiene.co.uk/",
"webcam":"",
"webcamurl":"",

"currcond":"",
"dawn":"01:56",
"sunrise":"04:03",
"moonrise":"23:07",
"dusk":"00:53",
"sunset":"22:43",
"moonset":"10:25",
"daylightlength":"22:56",
"daylength":"18:40",
"moonphase":"Kutistuva täysikuu",
"MoonPercentAbs":"80",
"longlocation":"Davis Vantage Pro2+ asema Aakonvuoren liikuntakeskuksesta 1,5 km itään.",
"stationtype":"Davis Vantage Pro2/Vue",
"interval":"1",
"rollovertime":"midnight",
"forecast":"Pilvisyys yleistyy, mutta muuten ei oleellista muutosta.",
"year":"2024",
"yesterday":"24.7.2024",
"metdateyesterdayISO":"2024-07-24",
"date":"25.7.2024",
"time":"12:58 on 25 heinäkuuta 2024",
"monthname":"heinäkuu",
"temp":"26,1",
"tempunit":"°C",
"rainunit":"mm",
"windunit":"m/s",
"windrununit":"km",
"pressunit":"hPa",
"dew":"17,5",
"wchill":"26,1",
"hum":"59",
"heatindex":"26,1",
"apptemp":"26,8",
"feelslike":"26,7",
"SolarRad":"775",
"ET":"1,65",
"UV":"3,7",
"THWindex":"26,1",
"TempChangeLastHour":"+0,3",
"TempAvg24Hrs":"21,9",
"rfall":"0,0",
"rrate":"0,0",
"rmonth":"124,9",
"ryear":"298,6",
"rhour":"0,0",
"LastRainTip":"19. heinäkuuta",
"LastRainTipISO":"2024-07-19 23:33",
"rmidnight":"0,0",
"r24hour":"0,0",
"wgust":"5,4",
"wspeed":"3",
"avgbearing":"162",
"wdir":"EKA",
"beaufort":"F2",
"beaudesc":"Heikkoa tuulta",
"BearingRangeFrom":"111",
"BearingRangeTo":"196",
"press":"1009,6",
"presstrend":"Laskee hitaasti",
"presstrendval":"-0,3",

"tempTH":"26,1",
"TtempTH":"12:57",
"tempTL":"16,3",
"TtempTL":"05:24",
"temprange":"9,8",
"apptempTH":"27,1",
"TapptempTH":"12:29",
"apptempTL":"17,3",
"TapptempTL":"05:38",
"feelslikeTH":"26,9",
"TfeelslikeTH":"12:29",
"feelslikeTL":"16,8",
"TfeelslikeTL":"05:38",
"wchillTL":"16,3",
"TwchillTL":"05:24",
"heatindexTH":"26,1",
"TheatindexTH":"12:57",
"humTH":"93",
"ThumTH":"00:34",
"humTL":"55",
"ThumTL":"12:55",
"solarTH":"788",
"TsolarTH":"12:54",
"SunshineHours":"6,4",
"UVTH":"3,7",
"TUVTH":"12:54",
"rrateTM":"0,0",
"TrrateTM":"00:00",
"hourlyrainTH":"0,0",
"ThourlyrainTH":"00:00",
"rain24hourTH":"0,0",
"Train24hourTH":"00:00",
"ConsecutiveRainDays":"0",
"ConsecutiveDryDays":"5",
"wgustTM":"6,7",
"TwgustTM":"10:40",
"windTM":"4",
"TwindTM":"11:41",
"Tbeaufort":"F3",
"windrun":"48,2",
"domwindbearing":"138",
"domwinddir":"KA",
"pressTH":"1011,2",
"TpressTH":"00:57",
"pressTL":"1009,6",
"TpressTL":"12:55",

"tempYH":"26,2",
"TtempYH":"14:10",
"tempYL":"11,1",
"TtempYL":"03:45",
"temprangeY":"15,1",
"apptempYH":"27,6",
"TapptempYH":"15:14",
"apptempYL":"10,5",
"TapptempYL":"03:39",
"feelslikeYH":"27,3",
"TfeelslikeYH":"15:14",
"feelslikeYL":"11,1",
"TfeelslikeYL":"03:45",
"wchillYL":"11,1",
"TwchillYL":"03:45",
"heatindexYH":"26,2",
"TheatindexYH":"14:10",
"humYH":"92",
"ThumYH":"04:06",
"humYL":"56",
"ThumYL":"12:26",
"solarYH":"833",
"TsolarYH":"12:44",
"YSunshineHours":"9,2",
"UVYH":"4,0",
"TUVYH":"12:44",
"rfallY":"0,0",
"rrateYM":"0,0",
"TrrateYM":"00:00",
"hourlyrainYH":"0,0",
"ThourlyrainYH":"00:00",
"rain24hourYH":"0,0",
"Train24hourYH":"00:00",
"wgustYM":"9,8",
"TwgustYM":"16:47",
"windYM":"5",
"TwindYM":"16:51",
"Ybeaufort":"F3",
"windrunY":"118,2",
"domwindbearingY":"134",
"domwinddirY":"KA",
"pressYH":"1012,4",
"TpressYH":"01:24",
"pressYL":"1010,8",
"TpressYL":"15:45",

"MonthTempH":"28,3",
"MonthTempHT":"19:22",
"MonthTempHD":"22 heinäkuuta",
"MonthTempL":"7,8",
"MonthTempLT":"4:50",
"MonthTempLD":"06 heinäkuuta",
"MonthDewPointH":"19,5",
"MonthDewPointHT":"20:45",
"MonthDewPointHD":"24 heinäkuuta",
"MonthDewPointL":"6,9",
"MonthDewPointLT":"4:07",
"MonthDewPointLD":"09 heinäkuuta",
"MonthAppTempH":"29,9",
"MonthAppTempHT":"20:38",
"MonthAppTempHD":"22 heinäkuuta",
"MonthAppTempL":"7,2",
"MonthAppTempLT":"4:50",
"MonthAppTempLD":"06 heinäkuuta",
"MonthFeelsLikeH":"29,8",
"MonthFeelsLikeHT":"20:38",
"MonthFeelsLikeHD":"22 heinäkuuta",
"MonthFeelsLikeL":"7,8",
"MonthFeelsLikeLT":"4:50",
"MonthFeelsLikeLD":"06 heinäkuuta",
"MonthWChillL":"7,8",
"MonthWChillLT":"4:50",
"MonthWChillLD":"06 heinäkuuta",
"MonthHeatIndexH":"28,7",
"MonthHeatIndexHT":"19:40",
"MonthHeatIndexHD":"22 heinäkuuta",
"MonthMinTempH":"14,6",
"MonthMinTempHD":"18 heinäkuuta",
"MonthMaxTempL":"15,0",
"MonthMaxTempLD":"01 heinäkuuta",
"MonthHumH":"97",
"MonthHumHT":"6:10",
"MonthHumHD":"04 heinäkuuta",
"MonthHumL":"42",
"MonthHumLT":"19:31",
"MonthHumLD":"22 heinäkuuta",
"MonthHighDailyTempRange":"16,9",
"MonthHighDailyTempRangeD":"22 heinäkuuta",
"MonthLowDailyTempRange":"2,8",
"MonthLowDailyTempRangeD":"15 heinäkuuta",
"MonthRainRateH":"124,8",
"MonthRainRateHT":"23:04",
"MonthRainRateHD":"19 heinäkuuta",
"MonthHourlyRainH":"20,3",
"MonthHourlyRainHT":"23:34",
"MonthHourlyRainHD":"19 heinäkuuta",
"MonthRain24HourH":"35,4",
"MonthRain24HourHT":"23:34",
"MonthRain24HourHD":"19 heinäkuuta",
"MonthDailyRainH":"35,4",
"MonthDailyRainHD":"19 heinäkuuta",
"MonthLongestDryPeriod":"5",
"MonthLongestDryPeriodD":"24 heinäkuuta",
"MonthLongestWetPeriod":"5",
"MonthLongestWetPeriodD":"19 heinäkuuta",
"MonthGustH":"12,5",
"MonthGustHT":"3:09",
"MonthGustHD":"08 heinäkuuta",
"MonthWindH":"6",
"MonthWindHT":"11:27",
"MonthWindHD":"11 heinäkuuta",
"MonthWindRunH":"266,9",
"MonthWindRunHD":"08 heinäkuuta",
"MonthPressL":"993,4",
"MonthPressLT":"22:28",
"MonthPressLD":"01 heinäkuuta",
"MonthPressH":"1022,9",
"MonthPressHT":"12:26",
"MonthPressHD":"10 heinäkuuta",

"monthlyrecs":{
  "hightemp":["6,7","6,2","11,1","20,8","29,7","33,1","31,9","29,7","23,5","20,5","10,8","6,1"],
  "hightempT":["klo 01:25 pvm 21 tammikuuta 2020","klo 12:50 pvm 23 helmikuuta 2019","klo 15:14 pvm 28 maaliskuuta 2021","klo 16:34 pvm 23 huhtikuuta 2011","klo 14:14 pvm 24 toukokuuta 2014","klo 08:28 pvm 10 kesäkuuta 2011","klo 16:45 pvm 17 heinäkuuta 2018","klo 13:45 pvm 01 elokuuta 2018","klo 15:33 pvm 02 syyskuuta 2019","klo 15:24 pvm 14 lokakuuta 2018","klo 12:01 pvm 02 marraskuuta 2011","klo 14:24 pvm 11 joulukuuta 2013"],
  "lowtemp":["-31,9","-32,4","-24,7","-13,4","-5,7","-0,8","3,2","0,2","-3,0","-12,8","-22,3","-28,0"],
  "lowtempT":["klo 20:41 pvm 04 tammikuuta 2024","klo 08:40 pvm 18 helmikuuta 2011","klo 07:43 pvm 10 maaliskuuta 2021","klo 06:50 pvm 04 huhtikuuta 2024","klo 05:43 pvm 09 toukokuuta 2024","klo 01:16 pvm 02 kesäkuuta 2023","klo 04:03 pvm 06 heinäkuuta 2015","klo 05:44 pvm 31 elokuuta 2014","klo 07:27 pvm 29 syyskuuta 2018","klo 08:05 pvm 29 lokakuuta 2018","klo 05:00 pvm 29 marraskuuta 2010","klo 19:50 pvm 23 joulukuuta 2010"],
  "highDP":["4,5","4,7","5,4","9,7","18,3","23,2","25,1","23,3","17,2","14,6","9,5","5,7"],
  "highDPT":["klo 00:56 pvm 21 tammikuuta 2020","klo 20:35 pvm 24 helmikuuta 2014","klo 11:42 pvm 13 maaliskuuta 2014","klo 18:44 pvm 27 huhtikuuta 2016","klo 06:07 pvm 20 toukokuuta 2014","klo 14:43 pvm 27 kesäkuuta 2013","klo 14:08 pvm 30 heinäkuuta 2012","klo 17:14 pvm 07 elokuuta 2023","klo 15:42 pvm 12 syyskuuta 2023","klo 15:24 pvm 14 lokakuuta 2018","klo 02:34 pvm 02 marraskuuta 2011","klo 14:24 pvm 11 joulukuuta 2013"],
  "lowDP":["-38,4","-35,1","-29,1","-19,0","-14,6","-4,0","-0,7","-0,1","-6,7","-16,2","-24,2","-31,3"],
  "lowDPT":["klo 07:12 pvm 07 tammikuuta 2016","klo 08:40 pvm 18 helmikuuta 2011","klo 04:44 pvm 14 maaliskuuta 2013","klo 04:30 pvm 10 huhtikuuta 2013","klo 12:02 pvm 08 toukokuuta 2017","klo 10:08 pvm 03 kesäkuuta 2017","klo 14:18 pvm 05 heinäkuuta 2019","klo 05:49 pvm 29 elokuuta 2016","klo 06:58 pvm 23 syyskuuta 2014","klo 07:22 pvm 23 lokakuuta 2014","klo 05:00 pvm 29 marraskuuta 2010","klo 09:19 pvm 23 joulukuuta 2012"],
  "highapptemp":["2,0","4,1","8,2","17,8","30,5","35,3","34,9","31,9","23,2","20,1","9,6","4,1"],
  "highapptempT":["klo 00:42 pvm 21 tammikuuta 2020","klo 13:23 pvm 24 helmikuuta 2014","klo 11:48 pvm 21 maaliskuuta 2022","klo 16:36 pvm 23 huhtikuuta 2011","klo 14:13 pvm 24 toukokuuta 2014","klo 08:29 pvm 10 kesäkuuta 2011","klo 19:00 pvm 22 heinäkuuta 2011","klo 13:46 pvm 01 elokuuta 2018","klo 15:41 pvm 09 syyskuuta 2023","klo 15:08 pvm 14 lokakuuta 2018","klo 11:33 pvm 02 marraskuuta 2011","klo 00:58 pvm 21 joulukuuta 2015"],
  "lowapptemp":["-35,8","-36,3","-28,4","-18,5","-10,6","-4,8","1,1","-19,0","-7,8","-16,5","-26,0","-31,8"],
  "lowapptempT":["klo 20:41 pvm 04 tammikuuta 2024","klo 08:40 pvm 18 helmikuuta 2011","klo 07:40 pvm 10 maaliskuuta 2021","klo 06:06 pvm 04 huhtikuuta 2024","klo 10:56 pvm 03 toukokuuta 2019","klo 05:10 pvm 02 kesäkuuta 2017","klo 05:19 pvm 15 heinäkuuta 2015","klo 05:10 pvm 22 elokuuta 2022","klo 06:50 pvm 23 syyskuuta 2014","klo 08:07 pvm 29 lokakuuta 2018","klo 05:00 pvm 29 marraskuuta 2010","klo 19:50 pvm 23 joulukuuta 2010"],
  "highfeelslike":["3,9","5,7","10,7","17,5","28,7","33,4","32,5","30,8","23,1","15,4","9,4","3,9"],
  "highfeelslikeT":["klo 16:00 pvm 25 tammikuuta 2023","klo 14:52 pvm 28 helmikuuta 2021","klo 11:45 pvm 21 maaliskuuta 2022","klo 19:13 pvm 20 huhtikuuta 2022","klo 20:32 pvm 31 toukokuuta 2024","klo 15:48 pvm 25 kesäkuuta 2022","klo 20:43 pvm 03 heinäkuuta 2021","klo 19:01 pvm 07 elokuuta 2023","klo 15:41 pvm 09 syyskuuta 2023","klo 14:54 pvm 01 lokakuuta 2020","klo 03:40 pvm 03 marraskuuta 2020","klo 01:35 pvm 21 joulukuuta 2020"],
  "lowfeelslike":["-33,3","-28,2","-25,7","-19,2","-7,3","-3,4","6,0","2,7","-2,1","-13,8","-21,7","-24,3"],
  "lowfeelslikeT":["klo 23:59 pvm 15 tammikuuta 2024","klo 08:19 pvm 12 helmikuuta 2024","klo 04:10 pvm 09 maaliskuuta 2023","klo 06:06 pvm 04 huhtikuuta 2024","klo 05:24 pvm 01 toukokuuta 2021","klo 03:36 pvm 02 kesäkuuta 2023","klo 05:37 pvm 21 heinäkuuta 2021","klo 07:07 pvm 28 elokuuta 2020","klo 07:04 pvm 22 syyskuuta 2021","klo 22:15 pvm 30 lokakuuta 2023","klo 23:24 pvm 26 marraskuuta 2023","klo 07:04 pvm 20 joulukuuta 2021"],
  "lowchill":["-37,4","-35,7","-27,0","-19,2","-10,3","-4,0","2,3","0,2","-7,1","-15,5","-22,3","-28,0"],
  "lowchillT":["klo 23:12 pvm 17 tammikuuta 2016","klo 09:05 pvm 07 helmikuuta 2012","klo 03:04 pvm 14 maaliskuuta 2013","klo 06:06 pvm 04 huhtikuuta 2024","klo 10:55 pvm 03 toukokuuta 2019","klo 05:35 pvm 02 kesäkuuta 2017","klo 05:18 pvm 15 heinäkuuta 2015","klo 05:44 pvm 31 elokuuta 2014","klo 06:50 pvm 23 syyskuuta 2014","klo 06:24 pvm 23 lokakuuta 2014","klo 05:00 pvm 29 marraskuuta 2010","klo 19:50 pvm 23 joulukuuta 2010"],
  "highheatindex":["6,7","6,2","11,1","20,8","29,6","33,7","35,0","32,7","23,5","20,5","10,8","6,1"],
  "highheatindexT":["klo 01:25 pvm 21 tammikuuta 2020","klo 12:50 pvm 23 helmikuuta 2019","klo 14:59 pvm 28 maaliskuuta 2021","klo 08:24 pvm 26 huhtikuuta 2011","klo 14:13 pvm 24 toukokuuta 2014","klo 08:29 pvm 10 kesäkuuta 2011","klo 19:00 pvm 22 heinäkuuta 2011","klo 17:14 pvm 07 elokuuta 2023","klo 15:33 pvm 02 syyskuuta 2019","klo 15:24 pvm 14 lokakuuta 2018","klo 12:01 pvm 02 marraskuuta 2011","klo 14:24 pvm 11 joulukuuta 2013"],
  "highmintemp":["2,6","2,8","4,1","6,3","15,6","18,3","19,7","18,4","15,7","13,4","5,8","2,7"],
  "highmintempT":["klo 18:24 pvm 02 tammikuuta 2020","klo 00:00 pvm 24 helmikuuta 2014","klo 23:59 pvm 20 maaliskuuta 2022","klo 05:13 pvm 26 huhtikuuta 2019","klo 23:58 pvm 24 toukokuuta 2014","klo 05:55 pvm 07 kesäkuuta 2019","klo 02:49 pvm 27 heinäkuuta 2019","klo 04:47 pvm 02 elokuuta 2018","klo 03:38 pvm 12 syyskuuta 2023","klo 01:54 pvm 14 lokakuuta 2018","klo 00:00 pvm 01 marraskuuta 2021","klo 22:54 pvm 21 joulukuuta 2020"],
  "lowmaxtemp":["-29,2","-24,4","-10,4","-4,2","-1,2","7,1","9,2","7,9","1,4","-6,4","-15,4","-22,9"],
  "lowmaxtempT":["klo 17:20 pvm 05 tammikuuta 2024","klo 14:25 pvm 04 helmikuuta 2012","klo 14:49 pvm 09 maaliskuuta 2021","klo 16:28 pvm 20 huhtikuuta 2024","klo 20:06 pvm 03 toukokuuta 2019","klo 19:38 pvm 03 kesäkuuta 2017","klo 22:14 pvm 06 heinäkuuta 2017","klo 00:00 pvm 23 elokuuta 2021","klo 17:50 pvm 24 syyskuuta 2014","klo 11:47 pvm 31 lokakuuta 2023","klo 22:54 pvm 29 marraskuuta 2021","klo 04:10 pvm 23 joulukuuta 2010"],
  "highhum":["98","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"],
  "highhumT":["klo 16:10 pvm 09 tammikuuta 2011","klo 10:20 pvm 02 helmikuuta 2011","klo 04:50 pvm 11 maaliskuuta 2011","klo 01:00 pvm 03 huhtikuuta 2011","klo 13:32 pvm 19 toukokuuta 2011","klo 03:53 pvm 21 kesäkuuta 2011","klo 02:49 pvm 13 heinäkuuta 2011","klo 05:44 pvm 06 elokuuta 2011","klo 02:47 pvm 01 syyskuuta 2015","klo 09:20 pvm 27 lokakuuta 2010","klo 03:40 pvm 03 marraskuuta 2010","klo 01:06 pvm 01 joulukuuta 2011"],
  "lowhum":["41","43","19","20","18","19","22","25","39","44","52","55"],
  "lowhumT":["klo 23:19 pvm 19 tammikuuta 2017","klo 12:41 pvm 18 helmikuuta 2017","klo 13:03 pvm 20 maaliskuuta 2013","klo 16:39 pvm 15 huhtikuuta 2018","klo 11:32 pvm 30 toukokuuta 2013","klo 19:12 pvm 07 kesäkuuta 2017","klo 14:15 pvm 11 heinäkuuta 2018","klo 17:02 pvm 18 elokuuta 2015","klo 13:36 pvm 15 syyskuuta 2014","klo 12:56 pvm 13 lokakuuta 2013","klo 13:40 pvm 30 marraskuuta 2012","klo 09:19 pvm 23 joulukuuta 2012"],
  "hightemprange":["21,7","21,6","18,3","18,2","22,2","23,6","23,4","17,6","16,7","12,6","17,9","16,4"],
  "hightemprangeT":["pvm 22 tammikuuta 2016","pvm 07 helmikuuta 2012","pvm 16 maaliskuuta 2013","pvm 08 huhtikuuta 2012","pvm 17 toukokuuta 2024","pvm 05 kesäkuuta 2024","pvm 26 heinäkuuta 2022","pvm 19 elokuuta 2023","pvm 11 syyskuuta 2015","pvm 11 lokakuuta 2015","pvm 29 marraskuuta 2016","pvm 12 joulukuuta 2022"],
  "lowtemprange":["0,4","0,7","0,8","0,5","1,4","2,2","2,2","2,4","1,5","1,0","0,7","0,3"],
  "lowtemprangeT":["pvm 01 tammikuuta 2013","pvm 12 helmikuuta 2016","pvm 03 maaliskuuta 2015","pvm 29 huhtikuuta 2024","pvm 10 toukokuuta 2013","pvm 02 kesäkuuta 2012","pvm 10 heinäkuuta 2015","pvm 23 elokuuta 2021","pvm 24 syyskuuta 2014","pvm 29 lokakuuta 2017","pvm 29 marraskuuta 2017","pvm 21 joulukuuta 2019"],
  "rainrate":["65,4","58,2","8,0","43,1","142,7","200,4","475,0","195,9","80,6","169,2","113,4","88,6"],
  "rainrateT":["klo 17:58 pvm 01 tammikuuta 2020","klo 23:24 pvm 14 helmikuuta 2019","klo 11:35 pvm 15 maaliskuuta 2017","klo 14:07 pvm 03 huhtikuuta 2017","klo 03:42 pvm 20 toukokuuta 2021","klo 15:55 pvm 10 kesäkuuta 2021","klo 18:26 pvm 29 heinäkuuta 2012","klo 17:39 pvm 02 elokuuta 2022","klo 15:24 pvm 11 syyskuuta 2018","klo 16:28 pvm 14 lokakuuta 2011","klo 03:22 pvm 26 marraskuuta 2020","klo 12:47 pvm 04 joulukuuta 2019"],
  "hourlyrain":["1,8","6,2","4,8","9,2","19,0","35,0","111,6","29,4","15,0","14,4","4,0","6,4"],
  "hourlyrainT":["klo 14:49 pvm 03 tammikuuta 2020","klo 00:12 pvm 15 helmikuuta 2019","klo 12:27 pvm 15 maaliskuuta 2017","klo 19:19 pvm 29 huhtikuuta 2018","klo 04:01 pvm 20 toukokuuta 2021","klo 16:31 pvm 06 kesäkuuta 2014","klo 19:02 pvm 29 heinäkuuta 2016","klo 19:55 pvm 18 elokuuta 2017","klo 10:36 pvm 18 syyskuuta 2015","klo 16:30 pvm 14 lokakuuta 2011","klo 09:34 pvm 11 marraskuuta 2022","klo 13:37 pvm 04 joulukuuta 2019"],
  "rain24h":["7,8","4,0","14,2","22,9","11,0","31,5","37,0","65,3","30,6","472,8","15,9","6,2"],
  "rain24hT":["klo 12:24 pvm 30 tammikuuta 2023","klo 04:59 pvm 19 helmikuuta 2023","klo 13:20 pvm 23 maaliskuuta 2023","klo 04:50 pvm 08 huhtikuuta 2024","klo 16:56 pvm 11 toukokuuta 2022","klo 14:47 pvm 19 kesäkuuta 2022","klo 06:42 pvm 29 heinäkuuta 2023","klo 14:56 pvm 06 elokuuta 2022","klo 03:56 pvm 01 syyskuuta 2023","klo 17:18 pvm 16 lokakuuta 2022","klo 05:10 pvm 12 marraskuuta 2022","klo 00:29 pvm 20 joulukuuta 2023"],
  "dailyrain":["7,8","17,2","12,3","21,8","30,8","63,3","113,7","39,6","50,1","19,1","27,0","13,8"],
  "dailyrainT":["pvm 30 tammikuuta 2023","pvm 25 helmikuuta 2021","pvm 01 maaliskuuta 2017","pvm 07 huhtikuuta 2024","pvm 26 toukokuuta 2014","pvm 27 kesäkuuta 2013","pvm 29 heinäkuuta 2012","pvm 13 elokuuta 2017","pvm 18 syyskuuta 2015","pvm 12 lokakuuta 2021","pvm 15 marraskuuta 2010","pvm 04 joulukuuta 2019"],
  "monthlyrain":["32,4","37,0","38,1","70,1","91,7","130,8","193,8","170,8","117,1","108,9","60,0","30,2"],
  "monthlyrainT":["tammikuu 2023","helmikuu 2019","maaliskuu 2017","huhtikuu 2024","toukokuu 2014","kesäkuu 2013","heinäkuu 2016","elokuu 2016","syyskuu 2020","lokakuu 2021","marraskuu 2020","joulukuu 2019"],
  "dryperiod":["53","68","54","24","24","27","17","16","11","12","31","50"],
  "dryperiodT":["- 31 tammikuuta 2019","- 28 helmikuuta 2014","- 21 maaliskuuta 2018","- 22 huhtikuuta 2023","- 31 toukokuuta 2018","- 03 kesäkuuta 2018","- 10 heinäkuuta 2021","- 07 elokuuta 2019","- 22 syyskuuta 2016","- 28 lokakuuta 2023","- 30 marraskuuta 2016","- 19 joulukuuta 2016"],
  "wetperiod":["6","8","5","7","7","11","12","14","12","10","15","7"],
  "wetperiodT":["- 16 tammikuuta 2023","- 18 helmikuuta 2012","- 19 maaliskuuta 2019","- 29 huhtikuuta 2021","- 14 toukokuuta 2015","- 20 kesäkuuta 2024","- 08 heinäkuuta 2016","- 08 elokuuta 2022","- 27 syyskuuta 2015","- 31 lokakuuta 2020","- 20 marraskuuta 2015","- 01 joulukuuta 2015"],
  "highgust":["19,7","21,5","21,9","21,1","18,8","21,5","17,0","15,6","19,2","22,0","18,8","24,7"],
  "highgustT":["klo 20:44 pvm 19 tammikuuta 2017","klo 04:29 pvm 17 helmikuuta 2019","klo 16:18 pvm 29 maaliskuuta 2019","klo 17:11 pvm 08 huhtikuuta 2015","klo 14:48 pvm 31 toukokuuta 2019","klo 15:51 pvm 22 kesäkuuta 2021","klo 18:26 pvm 29 heinäkuuta 2012","klo 19:39 pvm 09 elokuuta 2016","klo 00:10 pvm 14 syyskuuta 2021","klo 22:42 pvm 22 lokakuuta 2011","klo 20:06 pvm 02 marraskuuta 2020","klo 14:29 pvm 14 joulukuuta 2016"],
  "highwind":["12,3","10,7","11,1","11,6","10,3","11,1","7,0","9,0","9,0","9,9","10,8","9,0"],
  "highwindT":["klo 20:34 pvm 19 tammikuuta 2017","klo 04:16 pvm 17 helmikuuta 2019","klo 16:49 pvm 26 maaliskuuta 2017","klo 17:12 pvm 08 huhtikuuta 2015","klo 15:04 pvm 10 toukokuuta 2024","klo 16:03 pvm 22 kesäkuuta 2021","klo 18:14 pvm 29 heinäkuuta 2012","klo 21:31 pvm 27 elokuuta 2016","klo 15:38 pvm 13 syyskuuta 2021","klo 19:50 pvm 02 lokakuuta 2015","klo 10:19 pvm 17 marraskuuta 2013","klo 11:15 pvm 27 joulukuuta 2011"],
  "highwindrun":["526,6","479,3","459,9","559,9","428,0","529,9","332,2","365,9","407,4","398,8","559,4","444,6"],
  "highwindrunT":["pvm 21 tammikuuta 2020","pvm 10 helmikuuta 2020","pvm 22 maaliskuuta 2019","pvm 08 huhtikuuta 2015","pvm 14 toukokuuta 2014","pvm 04 kesäkuuta 2018","pvm 22 heinäkuuta 2013","pvm 08 elokuuta 2023","pvm 22 syyskuuta 2018","pvm 04 lokakuuta 2021","pvm 02 marraskuuta 2020","pvm 01 joulukuuta 2018"],
  "highpress":["1057,8","1058,0","1051,6","1136,0","1039,5","1032,0","1028,8","1031,4","1043,1","1047,3","1041,7","1043,8"],
  "highpressT":["klo 11:22 pvm 29 tammikuuta 2012","klo 10:38 pvm 01 helmikuuta 2012","klo 09:38 pvm 15 maaliskuuta 2015","klo 23:49 pvm 18 huhtikuuta 2017","klo 16:07 pvm 01 toukokuuta 2012","klo 17:31 pvm 03 kesäkuuta 2014","klo 05:56 pvm 11 heinäkuuta 2014","klo 10:28 pvm 18 elokuuta 2023","klo 00:30 pvm 28 syyskuuta 2017","klo 09:22 pvm 05 lokakuuta 2016","klo 20:03 pvm 18 marraskuuta 2018","klo 05:54 pvm 29 joulukuuta 2015"],
  "lowpress":["962,8","950,5","968,5","965,3","976,2","980,9","981,1","981,1","975,0","964,1","967,2","963,4"],
  "lowpressT":["klo 22:03 pvm 02 tammikuuta 2015","klo 22:13 pvm 10 helmikuuta 2020","klo 10:14 pvm 14 maaliskuuta 2023","klo 16:08 pvm 05 huhtikuuta 2021","klo 11:38 pvm 30 toukokuuta 2016","klo 22:33 pvm 30 kesäkuuta 2020","klo 00:03 pvm 01 heinäkuuta 2020","klo 23:18 pvm 22 elokuuta 2012","klo 09:16 pvm 14 syyskuuta 2011","klo 00:38 pvm 12 lokakuuta 2023","klo 16:08 pvm 19 marraskuuta 2020","klo 08:12 pvm 09 joulukuuta 2019"]
},

"YearTempH":"30,3",
"YearTempHT":"20:27",
"YearTempHD":"28 kesäkuuta",
"YearTempL":"-31,9",
"YearTempLT":"20:41",
"YearTempLD":"04 tammikuuta",
"YearDewPointH":"20,3",
"YearDewPointHT":"20:28",
"YearDewPointHD":"28 kesäkuuta",
"YearDewPointL":"-34,5",
"YearDewPointLT":"20:41",
"YearDewPointLD":"04 tammikuuta",
"YearAppTempH":"33,8",
"YearAppTempHT":"20:28",
"YearAppTempHD":"28 kesäkuuta",
"YearAppTempL":"-35,8",
"YearAppTempLT":"20:41",
"YearAppTempLD":"04 tammikuuta",
"YearFeelsLikeH":"33,3",
"YearFeelsLikeHT":"20:28",
"YearFeelsLikeHD":"28 kesäkuuta",
"YearFeelsLikeL":"-33,3",
"YearFeelsLikeLT":"23:59",
"YearFeelsLikeLD":"15 tammikuuta",
"YearWChillL":"-32,9",
"YearWChillLT":"1:37",
"YearWChillLD":"16 tammikuuta",
"YearHeatIndexH":"32,5",
"YearHeatIndexHT":"20:28",
"YearHeatIndexHD":"28 kesäkuuta",
"YearMinTempH":"14,6",
"YearMinTempHD":"18 heinäkuuta",
"YearMaxTempL":"-29,2",
"YearMaxTempLD":"05 tammikuuta",
"YearHumH":"97",
"YearHumHT":"6:10",
"YearHumHD":"04 heinäkuuta",
"YearHumL":"22",
"YearHumLT":"12:43",
"YearHumLD":"09 toukokuuta",
"YearHighDailyTempRange":"23,6",
"YearHighDailyTempRangeD":"05 kesäkuuta",
"YearLowDailyTempRange":"0,5",
"YearLowDailyTempRangeD":"29 huhtikuuta",
"YearRainRateH":"124,8",
"YearRainRateHT":"23:04",
"YearRainRateHD":"19 heinäkuuta",
"YearHourlyRainH":"20,3",
"YearHourlyRainHT":"23:34",
"YearHourlyRainHD":"19 heinäkuuta",
"YearRain24HourH":"35,4",
"YearRain24HourHT":"23:34",
"YearRain24HourHD":"19 heinäkuuta",
"YearDailyRainH":"35,4",
"YearDailyRainHD":"19 heinäkuuta",
"YearMonthlyRainH":"124,9",
"YearMonthlyRainHD":"heinäkuu",
"YearLongestDryPeriod":"15",
"YearLongestDryPeriodD":"09 tammikuuta",
"YearLongestWetPeriod":"11",
"YearLongestWetPeriodD":"20 kesäkuuta",
"YearGustH":"21,5",
"YearGustHT":"1:54",
"YearGustHD":"02 helmikuuta",
"YearWindH":"10",
"YearWindHT":"1:32",
"YearWindHD":"02 helmikuuta",
"YearWindRunH":"419,4",
"YearWindRunHD":"23 helmikuuta",
"YearPressL":"966,0",
"YearPressLT":"7:58",
"YearPressLD":"04 helmikuuta",
"YearPressH":"1034,1",
"YearPressHT":"11:29",
"YearPressHD":"05 maaliskuuta",

"tempH":"31,9",
"TtempH":"klo 16:45 pvm 17 heinäkuuta 2018",
"tempL":"-32,4",
"TtempL":"klo 08:40 pvm 18 helmikuuta 2011",
"dewpointH":"26,4",
"TdewpointH":"klo 15:13 pvm 20 heinäkuuta 2014",
"dewpointL":"-38,4",
"TdewpointL":"klo 07:13 pvm 07 tammikuuta 2016",
"apptempH":"34,9",
"TapptempH":"klo 19:00 pvm 22 heinäkuuta 2011",
"apptempL":"-36,3",
"TapptempL":"klo 08:40 pvm 18 helmikuuta 2011",
"feelslikeH":"33,4",
"TfeelslikeH":"klo 15:49 pvm 25 kesäkuuta 2022",
"feelslikeL":"-33,3",
"TfeelslikeL":"klo 23:59 pvm 15 tammikuuta 2024",
"wchillL":"-37,4",
"TwchillL":"klo 23:12 pvm 17 tammikuuta 2016",
"heatindexH":"35,0",
"TheatindexH":"klo 19:00 pvm 22 heinäkuuta 2011",
"mintempH":"19,7",
"TmintempH":"klo 02:49 pvm 27 heinäkuuta 2019",
"maxtempL":"-29,2",
"TmaxtempL":"klo 17:20 pvm 05 tammikuuta 2024",
"humH":"100",
"ThumH":"klo 09:20 pvm 27 lokakuuta 2010",
"humL":"18",
"ThumL":"klo 11:32 pvm 30 toukokuuta 2013",
"HighDailyTempRange":"23,6",
"THighDailyTempRange":"pvm 05 kesäkuuta 2024",
"LowDailyTempRange":"0,3",
"TLowDailyTempRange":"pvm 21 joulukuuta 2019",
"rrateM":"475,0",
"TrrateM":"klo 18:26 pvm 29 heinäkuuta 2012",
"rfallhH":"143,1",
"TrfallhH":"klo 19:01 pvm 29 heinäkuuta 2012",
"rfallH":"113,7",
"TrfallH":"pvm 29 heinäkuuta 2012",
"r24hourH":"472,8",
"Tr24hourH":"klo 17:18 pvm 16 lokakuuta 2022",
"rfallmH":"193,8",
"TrfallmH":"heinäkuu 2012",
"LongestDryPeriod":"127",
"TLongestDryPeriod":"- 28 huhtikuuta 2014",
"LongestWetPeriod":"15",
"TLongestWetPeriod":"- 20 marraskuuta 2015",
"gustM":"22,0",
"TgustM":"klo 22:41 pvm 22 lokakuuta 2011",
"wspeedH":"12",
"TwspeedH":"klo 20:33 pvm 19 tammikuuta 2017",
"windrunH":"559,9",
"TwindrunH":"pvm 08 huhtikuuta 2015",
"pressL":"950,5",
"TpressL":"klo 22:13 pvm 10 helmikuuta 2020",
"pressH":"1058,0",
"TpressH":"klo 10:38 pvm 01 helmikuuta 2012"
}
Valikko