Lämpöindeksin laskin

Tämä laskin laskee lämpöindeksin tai näennäisen lämpötilan.

Lämpöindeksi on mitta ihmiskehon kokemasta havaitusta lämpötilasta.
Se ottaa huomioon sekä ilman lämpötilan että suhteellisen kosteuden,
mikä antaa tarkemman kuvan yksilön kokemista olosuhteista.
Esimerkiksi kosteissa olosuhteissa ilman lämpötila voi tuntua paljon kuumemmalta kuin kuivemmissa olosuhteissa.
Kanadassa käytetään Humindexiä, kun taas Yhdysvalloissa käytetään lämpöindeksiä. Laskuri ottaa syötteeksi ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden ja laskee lämpöindeksin.
Näitä tietoja voidaan käyttää ulkoiluun liittyvien tietoon perustuvien päätösten tekemiseen, kuten työn tai vapaa-ajan aktiviteettien ajoittamiseen, ja mahdollisten kuumuuteen liittyvien
terveysriskien seurantaan, erityisesti äärimmäisten lämpötapahtumien aikana.

. PLANETCALC, Heat Index Calculator

Valikko