Sääasema Leppioja Haapavesi Finland

Leveysaste|Pituusaste|Korkeus merenpinnasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rss

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotteet     ELY-keskusten RSS-palvelut
22.10.2021 09:00
Pitkään jatkunut koronakurimus helpottaa ja Pohjois-Pohjanmaan talous kasvaa rivakasti lähiaikoina. Terveysturvallisuuden paraneminen ja rajoitusten purkaminen lisäävät yritystoiminnan vireyttä eri puolilla maakuntaa. Työllisyyden odotetaan kasvavan maakunnan kaikilla seuduilla talouskasvun seurauksena. Tämä edellyttää, että rekrytoinnit helpottuvat ja osaavaa työvoimaa on tarjolla nykyistä paremmin. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.
18.10.2021 10:49
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on kilpailutettu maanteiden hoitourakoitsijat Iin ja Raahe-Ylivieska -alueurakoihin. Iissä urakoitsijana jatkaa Destia Oy ja Raahe-Ylivieska -alueen uutena urakoitsijana on aloittanut YIT Suomi Oy. Alueurakoitsijat aloittivat viisivuotisen toimikautensa lokakuun alussa.
18.10.2021 09:16
Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on haettavissa avustusta ELY-keskuksesta. Avustusten hakuaika on 18.10. - 30.11.2021. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat.
06.10.2021 07:14
04.10.2021 04:15
04.10.2021 04:11
30.09.2021 07:18
27.09.2021 06:00
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator oyj ovat tehneet sopimukset, joilla valtion omistukseen siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 1326 hehtaaria. Kyseessä on Suomen suurin Helmi-ohjelman maanhankinta toistaiseksi.
27.09.2021 03:51
Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Utajärven Ponteman alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
23.09.2021 09:56
21.09.2021 05:02
Työttömyys on alentunut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden ajan kesäkuukausien hetkellistä lisäystä lukuun ottamatta. Työttömyys laskee loppuvuotta kohti ja parantunut koronatilanne sekä viestit koronarajoitusten poistosta vauhdittavat positiivista suuntaa.
16.09.2021 13:01
Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkeminen on ottanut merkittävän askeleen, kun kaivoksen sulkemisen 2. vaiheen urakka on saatu päätökseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hoitanut Hituran kaivoksen sulkemista kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy:n mentyä konkurssiin vuonna 2015. Sulkemistyöt on tehty kaivosyhtiölle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Hituran sulkeminen on tähän mennessä maksanut yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa. Pääosa sulkemisen rahoituksesta on tullut ympäristöministeriöstä.
08.09.2021 09:53
08.09.2021 05:00
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa parantamissuunnitelmaa Vanhatielle (Mt 827) välille Meijerikatu - Kunnankuja Tyrnävän keskustan alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.
02.09.2021 05:27
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen valtatielle 20 Oulun alueella Kiimingin kohdalla. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
31.08.2021 06:41
26.08.2021 04:38
Selvityksessä on määritetty pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet yhteensä noin 60 km pituiselle valtatiejaksolle, joka sijoittuu Siikalatvan, Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelle.
24.08.2021 05:07
Kesäkuukausina työttömien määrä perinteisesti kasvaa vastavalmistuneiden kirjautuessa TE-palvelujen asiakkaaksi - niin myös tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla. Isossa kuvassa työttömyyden suunta on ollut alkuvuoden aikana kuitenkin aleneva ja suunnan odotetaan jatkuvan kesän jälkeen. Maakunnassa oli heinäkuun lopussa 24 000 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on yli 4 000 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyslukuja on laskenut erityisesti koronapandemiasta aiheutuneiden lomautusten tasainen väheneminen. Heinäkuun 2021 lopussa kokoaikaisesti lomautettujen määrä (1 950) oli 2 600 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten.
16.08.2021 09:57
Vesien hyvän tilan saavuttaminen voi edellyttää järvissä, virtavesissä, rannikolla ja niiden valuma-alueella sekä pohjavesialueilla erilaisia toimia. Ne voivat olla kuormituksen vähentämistä, vesien kunnostus- ja hoitotoimia sekä pohjavesien suojelutoimia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia vesien tilaa parantaville hankkeille. Nyt on oikea aika pyytää neuvoja hankkeen suunnitteluun!
16.08.2021 07:34
Kitkantien ja Kaarlo Hännisentien kiertoliittymäalue suljetaan osittain liikenteeltä keskiviikkona 18.8.2021 klo 5:00 - 18:00.
06.08.2021 06:12
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkima joukkoliikenne Raahen ja Oulun välillä sekä Raahen seudulla käynnistyy talviaikataulukauden alkaessa viikolla 32. Linja-autovuorojen määrä lisääntyy joillakin yhteysväleillä, ja ELY-keskuksen hankkimissa vuoroissa otetaan käyttöön aiempaa edullisempia matkalippuja. Talviaikataulut ovat voimassa 5.6.2022 asti. Osa alueen joukkoliikenteestä toteutuu jatkossakin markkinaehtoisesti.
06.08.2021 05:58
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkima joukkoliikenne Jokilaaksojen kuntien välillä käynnistyy talviaikataulukauden alkaessa viikolla 32. Linja-autovuorojen määrä lisääntyy useilla yhteysväleillä, ja ELY-keskuksen hankkimissa vuoroissa otetaan käyttöön aiempaa edullisempia matkalippuja. Talviaikataulut ovat voimassa 5.6.2022 asti. Osa Jokilaaksojen kuntien välisestä joukkoliikenteestä toteutuu jatkossakin markkinaehtoisesti.
27.07.2021 05:11
Työttömien työnhakijoiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla laskenut tasaisesti kuukausittain tammi-toukokuussa, mutta kesäkuun aikana työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi. Kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli Pohjois-Pohjanmaalla 23 200, mikä on reilu 1 000 vähemmän kuin tammikuussa, mutta lähes 2 000 enemmän kuin toukokuussa. Suhteellisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä verrattuna toukokuuhun.
08.07.2021 11:17
Kitkantien kohdalla suljettuna oleva Vienantien ja Rantatien välinen alue on avattu takaisin liikenteelle 7.7.2021. Lisäksi Kitkantien ja Kaarlo-Hännisentien risteyksessä on otettu käyttöön aiemmassa tiedotteessa esitetty työnaikainen kiertoliittymä.
07.07.2021 11:19
Perämerellä vesi on poikkeuksellisen lämmintä, mikä on edistänyt sinilevien kasvua. Viikonlopun ja alkuviikon aikana Järwi-meriwiki verkkopalvelun ja sinileväseurannan kautta on tullut useita ilmoituksia sinilevien runsastumisesta Kuivaniemen, Iin ja Oulun rannikkoalueella sekä Oulun ulkomerialueella.