Rikkidioksidi (SO2)


Tämän kartan värikoodit vastaavat AQI-väriasteikkoa.

VÄRIKOODIT:

AQIndeksi Ilmanlaatu Toimet terveyden suojelemiseksi Rikkidioksidista

< 50 Hyvä Ei mitään

51 - 100 Kohtalainen Ei mitään

101 - 150 Epäterveellinen herkille ryhmille Astmasta kärsivien tulisi vähentää rasitusta ulkona.

151 - 200 Epäterveellinen Lapset, astmaatikot, sydän- tai keuhkosairaat, vältä rasitusta ulkona.

201 - 300 Erittäin epäterveellinen Lapset, astmaatikot, sydän- tai keuhkosairaat vältä rasitusta ulkona.
Kaikkien muiden pitäisi vähentää rasitusta ulkona.

≥ 300 Vaarallinen


Mittaustietoja ei ole käytettävissä

Ilmanlaatutiedot toimittaa     aqicn.org/api/     Suomen Ilmatieteen laitos     Ilmanlaatuindeksi (AQI)