Typpidioksidi (NO2)


Tämän kartan värikoodit vastaavat AQI-väriasteikkoa.

VÄRIKOODIT:

AQIndeksi Ilmanlaatu Suojaa terveytesi tien lähellä

< 50 Hyvä Ei terveysvaikutuksia

51 - 100 Kohtalainen Yksilöt, jotka ovat epätavallisen herkkiä typpidioksidille tulisi harkita pitkittyneen ulkokuormituksen rajoittamista.

101 - 150 Epäterveellinen herkille ryhmille Seuraavien ryhmien tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkona tapahtuvaa rasitusta: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset

151 - 200 Epäterveellinen Seuraavien ryhmien tulisi välttää pitkäaikaista ulkoista rasitusta: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset Kaikkien muiden tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkokuormitusta.

201 - 300 Erittäin epäterveellinen Seuraavien ryhmien tulisi välttää kaikenlaista rasitusta ulkona: • Ihmiset, joilla on keuhkosairaus, kuten astma • Lapset ja vanhemmat aikuiset Kaikkien muiden tulisi rajoittaa ulkona tapahtuvaa rasitusta.

≥ 300 Vaarallinen


Mittaustietoja ei ole käytettävissä

Ilmanlaatutiedot toimittaa     aqicn.org/api/     Suomen Ilmatieteen laitos     Ilmanlaatuindeksi (AQI)