Otsoni (O3)


Tämän kartan värikoodit vastaavat AQI-väriasteikkoa.

VÄRIKOODIT:

AQIndeksi Ilmanlaatu Terveysvaikutukset Toimenpiteet terveyden suojelemiseksi Otsonista

< 50 Hyvä On hieno päivä olla ulkona. On hyvä päivä olla aktiivinen ulkona.

51 - 100 Kohtalainen Jotkut ihmiset, jotka saattavat olla epätavallisen herkkiä otsonille. Epätavallisen herkät ihmiset: Harkitse pitkäaikaista ulkona olon vähentämistä tai raskasta ulkona tapahtuvaa rasitusta. Tarkkaile oireita, kuten yskä tai hengenahdistus. Nämä ovat merkkejä siitä.
Kaikki muut: On hyvä päivä olla aktiivinen ulkona.

101 - 150 Epäterveellinen herkille ryhmille Herkään ryhmään kuuluvat ihmiset, joilla on keuhkosairaus kuten astma, vanhemmat aikuiset, lapset ja nuoret sekä ihmiset, jotka ovat aktiivisia ulkona. Herkät ryhmät: Vähennä pitkittynyttä tai raskasta rasitusta ulkona. Pidä enemmän taukoja, tee vähemmän intensiivisiä toimintoja. Varo oireita, kuten yskää tai hengenahdistusta. Ulkoile aamuisin, kun otsoni on matalampi.
Astmasta kärsivien tulisi seurata astman toimintaa, pidä pikalääkitys saatavilla.

151 - 200 Epäterveellinen Kaikki Herkät ryhmät: Vältä pitkittynyttä tai raskasta ulkoista rasitusta. Aikataulu ulkoilu aamulla, kun otsonia on matalampi. Harkitse liikkumista sisätiloissa. Ihmiset, joilla astma, pidä pikalääkitys kätevä. Kaikki muut: Vähennä pitkittynyttä tai raskasta ulkoista rasitusta. Pidä enemmän taukoja, tee vähemmän intensiivisiä toimintoja. Ajoittaa ulkoilua aamulla, kun otsoni on matalampi.

201 - 300 Erittäin epäterveellinen Kaikki Herkät ryhmät: Vältä kaikkea liikuntaa ulkona. Liiku sisätiloissa tai aikataulun mukaan, jolloin ilmanlaatu on parempi. Ihmiset, joilla on astma, pidä lääkettä saatavilla.
Kaikki muut: Vältä pitkittynyttä tai raskasta rasitusta ulkona. Ulkoile aamulla, kun otsonitaso on alempi. Harkitse liikkumista sisätiloissa.

301 - 500 Vaarallinen Kaikki Kaikki: Vältä kaikkea liikuntaa ulkona.


Mittaustietoja ei ole käytettävissä
Huomaa: Jos sinulla ei ole ilmastointilaitetta, pysyminen sisällä suljettuin ikkunoin voi olla vaarallista erittäin kuumissa sääolosuhteissa.
Näissä tapauksissa etsi vaihtoehtoista suojaa.

Ilmanlaatutiedot toimittaa     aqicn.org/api/     Suomen Ilmatieteen laitos     Ilmanlaatuindeksi (AQI)