PM10 hiukkaset


Tämän kartan värikoodit vastaavat ASEAN PM 10 -väriasteikkoa.

VÄRIKOODIT:

PM10 (ug/m3) Ilmanlaatu

< 50 Hyvä

51 - 150 Kohtalainen

151 - 350 Epäterveellinen

351 - 420 Erittäin epäterveellinen

≥ 420 Vaarallinen


Mittaustietoja ei ole käytettävissä

Ilmanlaatutiedot toimittaa     aqicn.org/api/     Suomen Ilmatieteen laitos     Ilmanlaatuindeksi (AQI)