Perustuu Yhdysvaltain AQI ja EPA:n ilmanlaadun raportointi-indeksiin


Tämän kartan värikoodit vastaavat AQI-väriasteikkoa.

VÄRIKOODIT:
AQIndeksi Ilmanlaatu Terveysvaikutukset Varoituslauseke (PM2.5)

< 50 Hyvä Ilman laatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman pilaantuminen aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan riskiä Ei mitään

51 - 100 Kohtalainen Ilmanlaatu on hyväksyttävä; Joillekin epäpuhtauksille saattaa kuitenkin aiheutua kohtuullinen terveysongelma hyvin pienelle määrälle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille. Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien ihmisten tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta.

101 - 150 Epäterveellinen herkille ryhmille Herkkien ryhmien jäsenillä voi olla terveysvaikutuksia. Tämä ei todennäköisesti vaikuta väestöön. Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien ihmisten tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta.

151 - 200 Epäterveellinen Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengityselinten sairauksia, kuten astmaa, tulisi välttää pitkäaikaista ulkoista rasitusta; Kaikkien muiden, erityisesti lasten, tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta

201 - 300 Erittäin epäterveellinen Terveysvaroitukset hätätilanteista. Tämä vaikuttaa todennäköisemmin koko väestöön. Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien, tulee välttää kaikenlaista rasitusta ulkona. Kaikkien muiden, etenkin lasten, tulisi rajoittaa ulkona tapahtuvaa rasitusta.

≥ 300 Vaarallinen Terveyshälytys: kaikilla voi olla vakavampia terveysvaikutuksia Kaikkien tulisi välttää kaikkea ulkona tapahtuvaa rasitusta


Mittaustietoja ei ole käytettävissä

Ilmanlaatutiedot toimittaa     aqicn.org/api/     Suomen Ilmatieteen laitos     Ilmanlaatuindeksi (AQI)