Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårJanuari2023Hela tiden
Temperatur (F)28.8 ↑ 28.9 (00:32)
↓ 27.9 (00:06)
↑ 31.5 (16:04)
↓ 25.9 (00:05)
↑ 39.9 (25)
↓ -5.4 (7)
↑ 39.9 (Jan 25)
↓ -5.4 (Jan 7)
↑ 88.3 (2022 Juni 25)
↓ -11.7 (2022 Jan 9)
Regn (in)0 0.000.070.970.9722.92
Fuktighet (%)88 ↑ 90 (00:06)
↓ 88 (00:37)
↑ 92 (11:26)
↓ 86 (08:46)
↑ 96 (15)
↓ 76 (8)
↑ 96 (Jan 15)
↓ 76 (Jan 8)
↑ 97 (2022 Aug 19)
↓ 26 (2022 Juni 30)
Daggpunkt (F)25.7 ↑ 26.2 (00:34)
↓ 25.7 (00:06)
↑ 29.3 (15:51)
↓ 23.4 (00:05)
↑ 36.1 (25)
↓ -9.2 (7)
↑ 36.1 (Jan 25)
↓ -9.2 (Jan 7)
↑ 72.3 (2022 Aug 19)
↓ -15.5 (2022 Jan 9)
Tryck (inHg)29.38 ↑ 29.39 (00:06)
↓ 29.38 (00:28)
↑ 29.88 (00:05)
↓ 29.39 (23:30)
↑ 30.57 (22)
↓ 28.87 (16)
↑ 30.57 (Jan 22)
↓ 28.87 (Jan 16)
↑ 30.73 (2022 Dec 2)
↓ 0.00 (2022 Jul 26)
Vind (mph)2 8.9 (00:35)16.1 (05:21)25.1 (12)25.1 (Jan 12)134.0 (2022 Aug 22)
Vindil (mph)10.1 15.0 (00:06)17.0 (05:37)32.0 (16)32.0 (Jan 16)134.0 (2022 Aug 22)
Solar (w/m2)0 0 (00:06)12 (11:05)142 (23)142 (Jan 23)1069 (2022 Jul 19)
UV (Index)0 0.0 (00:06)0.0 (00:05)0.0 (1)0.0 (Jan 1)5.0 (2022 Juni 21)