Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårNovember2022Hele tiden
Temperatur (F)25.5 ↑ 28.6 (03:20)
↓ 25.5 (16:00)
↑ 28.2 (00:05)
↓ 25.5 (07:45)
↑ 47.1 (12)
↓ 9.3 (23)
↑ 88.3 (Jun 25)
↓ -11.7 (Jan 9)
↑ 88.3 (2022 Jun 25)
↓ -11.7 (2022 Jan 9)
Regn (in)0 0.000.001.3821.6521.65
Luftfuktighet (%)93 ↑ 94 (00:05)
↓ 93 (09:01)
↑ 94 (00:05)
↓ 93 (04:13)
↑ 97 (3)
↓ 71 (12)
↑ 97 (Aug 19)
↓ 26 (Jun 30)
↑ 97 (2022 Aug 19)
↓ 26 (2022 Jun 30)
Duggpunkt (F)23.9 ↑ 27.0 (03:05)
↓ 23.9 (15:58)
↑ 26.8 (00:05)
↓ 23.7 (08:04)
↑ 45.9 (11)
↓ 6.8 (23)
↑ 72.3 (Aug 19)
↓ -15.5 (Jan 9)
↑ 72.3 (2022 Aug 19)
↓ -15.5 (2022 Jan 9)
Trykk (inHg)30.57 ↑ 30.61 (00:08)
↓ 30.57 (14:21)
↑ 30.62 (21:17)
↓ 30.54 (00:05)
↑ 30.62 (29)
↓ 29.27 (11)
↑ 30.64 (Mar 19)
↓ 0.00 (Jul 26)
↑ 30.64 (2022 Mar 19)
↓ 0.00 (2022 Jul 26)
Vind (mph)0 2.0 (06:29)4.0 (06:26)29.1 (12)134.0 (Aug 22)134.0 (2022 Aug 22)
Vindkast (mph)0 2.0 (00:05)4.0 (03:20)34.9 (12)134.0 (Aug 22)134.0 (2022 Aug 22)
Sol (w/m2)0 9 (11:27)37 (11:49)146 (12)1069 (Jul 19)1069 (2022 Jul 19)
UV (Index)0 0.0 (00:05)0.0 (00:05)0.0 (1)5.0 (Jun 21)5.0 (2022 Jun 21)