Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΙούνιος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (F)64.8 ↑ 72.3 (00:06)
↓ 64.6 (06:04)
↑ 86.7 (17:25)
↓ 55.4 (04:23)
↑ 88.3 (25)
↓ 38.7 (7)
↑ 88.3 (Ιούν25)
↓ -11.7 (Ιάν9)
↑ 88.3 (2022 Ιούν25)
↓ -11.7 (2022 Ιάν9)
Βροχή (in)0 0.000.004.357.377.37
Υγρασία (%)83 ↑ 83 (05:46)
↓ 73 (00:06)
↑ 89 (04:06)
↓ 46 (17:05)
↑ 95 (19)
↓ 35 (6)
↑ 96 (Ιάν13)
↓ 29 (Μάιος23)
↑ 96 (2022 Ιάν13)
↓ 29 (2022 Μάιος23)
Σημείο δρόσου (F)59.4 ↑ 63.1 (00:06)
↓ 59.2 (05:54)
↑ 68.2 (13:14)
↓ 51.6 (02:48)
↑ 68.2 (27)
↓ 28.8 (6)
↑ 68.2 (Ιούν27)
↓ -15.5 (Ιάν9)
↑ 68.2 (2022 Ιούν27)
↓ -15.5 (2022 Ιάν9)
πίεση (inHg)30.15 ↑ 30.15 (05:50)
↓ 30.10 (00:06)
↑ 30.12 (10:52)
↓ 30.06 (19:12)
↑ 30.15 (28)
↓ 29.32 (19)
↑ 30.64 (Μάρ19)
↓ 28.46 (Φεβ18)
↑ 30.64 (2022 Μάρ19)
↓ 28.46 (2022 Φεβ18)
Ανεμος (mph)6.9 8.9 (05:17)6.0 (14:19)15.0 (15)32.0 (Μάρ26)32.0 (2022 Μάρ26)
Ριπή (mph)12.1 16.1 (05:08)12.1 (14:14)25.9 (5)36.0 (Μάιος2)36.0 (2022 Μάιος2)
Ηλιακός (w/m2)39 46 (05:02)802 (10:56)1025 (5)1025 (Ιούν5)1025 (2022 Ιούν5)
UV (Index)0 0.0 (00:06)4.0 (11:42)5.0 (21)5.0 (Ιούν21)5.0 (2022 Ιούν21)