Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΜάιος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (C)21.2 ↑ 21.9 (16:51)
↓ 8.7 (04:55)
↑ 20.5 (18:32)
↓ 6.1 (04:30)
↑ 21.9 (25)
↓ -4.2 (4)
↑ 21.9 (Μάιος25)
↓ -24.3 (Ιάν9)
↑ 21.9 (2022 Μάιος25)
↓ -24.3 (2022 Ιάν9)
Βροχή (mm)0 0.00.025.363.463.4
Υγρασία (%)33 ↑ 67 (05:54)
↓ 31 (14:44)
↑ 70 (05:48)
↓ 34 (15:53)
↑ 94 (12)
↓ 29 (23)
↑ 96 (Ιάν13)
↓ 29 (Μάιος23)
↑ 96 (2022 Ιάν13)
↓ 29 (2022 Μάιος23)
Σημείο δρόσου (C)4.2 ↑ 5.9 (18:29)
↓ 2.2 (04:25)
↑ 6.7 (12:52)
↓ 0.4 (00:09)
↑ 7.9 (11)
↓ -8.5 (4)
↑ 7.9 (Μάιος11)
↓ -26.4 (Ιάν9)
↑ 7.9 (2022 Μάιος11)
↓ -26.4 (2022 Ιάν9)
πίεση (hPa)1006.5 ↑ 1011.5 (02:23)
↓ 1006.4 (18:31)
↑ 1012.0 (07:06)
↓ 1009.8 (18:45)
↑ 1021.5 (9)
↓ 989.1 (12)
↑ 1037.5 (Μάρ19)
↓ 963.9 (Φεβ18)
↑ 1037.5 (2022 Μάρ19)
↓ 963.9 (2022 Φεβ18)
Ανεμος (m/s)0.9 2.7 (10:04)5.8 (16:40)14.3 (2)14.3 (Μάρ26)14.3 (2022 Μάρ26)
Ριπή (m/s)4.9 8.5 (11:47)6.3 (12:38)16.1 (2)16.1 (Μάιος2)16.1 (2022 Μάιος2)
Ηλιακός (w/m2)65 700 (13:40)833 (13:33)969 (21)969 (Μάιος21)969 (2022 Μάιος21)
UV (Index)0 3.0 (11:23)3.0 (11:46)3.0 (3)3.0 (Μάιος3)3.0 (2022 Μάιος3)