Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirJuliol2022Tot el temps
Temperatura (C)16.3 ↑ 17.9 (00:05)
↓ 16.1 (00:57)
↑ 29.9 (15:24)
↓ 12.3 (12:42)
↑ 17.9 (1)
↓ 16.1 (1)
↑ 31.3 (Jun 25)
↓ -24.3 (Gen9)
↑ 31.3 (2022 Jun 25)
↓ -24.3 (2022 Gen9)
Pluja (mm)0 0.00.00.0187.2187.2
Humitat (%)74 ↑ 75 (00:48)
↓ 72 (00:05)
↑ 79 (01:52)
↓ 26 (15:06)
↑ 75 (1)
↓ 72 (1)
↑ 96 (Gen13)
↓ 26 (Jun 30)
↑ 96 (2022 Gen13)
↓ 26 (2022 Jun 30)
Rosada (C)11.6 ↑ 12.7 (00:05)
↓ 11.6 (00:55)
↑ 16.9 (21:14)
↓ 7.5 (15:06)
↑ 12.7 (1)
↓ 11.6 (1)
↑ 20.1 (Jun 27)
↓ -26.4 (Gen9)
↑ 20.1 (2022 Jun 27)
↓ -26.4 (2022 Gen9)
Pressió (hPa)1019.3 ↑ 1019.4 (00:43)
↓ 1019.1 (00:05)
↑ 1020.5 (12:42)
↓ 1018.4 (19:59)
↑ 1019.4 (1)
↓ 1019.1 (1)
↑ 1037.5 (Mar 19)
↓ 963.9 (Feb 18)
↑ 1037.5 (2022 Mar 19)
↓ 963.9 (2022 Feb 18)
Vent (mph)2 2.0 (00:05)6.9 (14:06)2.0 (1)32.0 (Mar 26)32.0 (2022 Mar 26)
Ràfega (mph)2.9 2.9 (00:05)13.0 (14:05)2.9 (1)36.0 (Maig 2)36.0 (2022 Maig 2)
Solar (w/m2)0 0 (00:05)745 (13:35)0 (1)1025 (Jun 5)1025 (2022 Jun 5)
UV (Index)0 0.0 (00:05)4.0 (12:42)0.0 (1)5.0 (Jun 21)5.0 (2022 Jun 21)