Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårNovember2022Hele tiden
Temperatur (C)-4.7 ↑ -1.9 (03:20)
↓ -4.7 (17:09)
↑ -2.1 (00:05)
↓ -3.6 (07:45)
↑ 8.4 (12)
↓ -12.6 (23)
↑ 31.3 (Jun 25)
↓ -24.3 (Jan 9)
↑ 31.3 (2022 Jun 25)
↓ -24.3 (2022 Jan 9)
Regn (mm)0 0.00.035.1549.8549.8
Luftfuktighet (%)92 ↑ 94 (00:05)
↓ 92 (16:11)
↑ 94 (00:05)
↓ 93 (04:13)
↑ 97 (3)
↓ 71 (12)
↑ 97 (Aug 19)
↓ 26 (Jun 30)
↑ 97 (2022 Aug 19)
↓ 26 (2022 Jun 30)
Duggpunkt (C)-5.8 ↑ -2.8 (03:05)
↓ -5.8 (17:10)
↑ -2.9 (00:05)
↓ -4.6 (08:04)
↑ 7.7 (11)
↓ -14.0 (23)
↑ 22.4 (Aug 19)
↓ -26.4 (Jan 9)
↑ 22.4 (2022 Aug 19)
↓ -26.4 (2022 Jan 9)
Trykk (hPa)1035 ↑ 1036.7 (00:08)
↓ 1035.0 (16:47)
↑ 1036.9 (21:17)
↓ 1034.2 (00:05)
↑ 1036.9 (29)
↓ 991.2 (11)
↑ 1037.5 (Mar 19)
↓ 0.0 (Jul 26)
↑ 1037.5 (2022 Mar 19)
↓ 0.0 (2022 Jul 26)
Vind (m/s)0 0.9 (06:29)1.8 (06:26)13.0 (12)59.9 (Aug 22)59.9 (2022 Aug 22)
Vindkast (m/s)0 0.9 (00:05)1.8 (03:20)15.6 (12)59.9 (Aug 22)59.9 (2022 Aug 22)
Sol (w/m2)0 9 (11:27)37 (11:49)146 (12)1069 (Jul 19)1069 (2022 Jul 19)
UV (Index)0 0.0 (00:05)0.0 (00:05)0.0 (1)5.0 (Jun 21)5.0 (2022 Jun 21)