Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΑύγουστος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (F)63 ↑ 79.5 (15:59)
↓ 60.6 (05:35)
↑ 84.0 (16:08)
↓ 53.6 (04:04)
↑ 84.0 (16)
↓ 41.7 (9)
↑ 88.3 (Ιούν25)
↓ -11.7 (Ιάν9)
↑ 88.3 (2022 Ιούν25)
↓ -11.7 (2022 Ιάν9)
Βροχή (in)0 0.310.003.6113.4413.44
Υγρασία (%)94 ↑ 94 (22:22)
↓ 69 (11:02)
↑ 92 (04:14)
↓ 59 (15:40)
↑ 96 (1)
↓ 45 (15)
↑ 96 (Ιάν13)
↓ 26 (Ιούν30)
↑ 96 (2022 Ιάν13)
↓ 26 (2022 Ιούν30)
Σημείο δρόσου (F)61.2 ↑ 69.3 (15:57)
↓ 57.9 (05:44)
↑ 70.0 (14:45)
↓ 50.7 (03:30)
↑ 70.0 (16)
↓ 36.5 (2)
↑ 70.0 (Αυγ16)
↓ -15.5 (Ιάν9)
↑ 70.0 (2022 Αυγ16)
↓ -15.5 (2022 Ιάν9)
πίεση (inHg)29.82 ↑ 29.95 (00:05)
↓ 29.78 (19:26)
↑ 30.03 (01:33)
↓ 29.93 (18:52)
↑ 30.27 (9)
↓ 29.52 (6)
↑ 30.64 (Μάρ19)
↓ 0.00 (Ιούλ26)
↑ 30.64 (2022 Μάρ19)
↓ 0.00 (2022 Ιούλ26)
Ανεμος (mph)4 23.9 (19:36)17.0 (16:17)25.1 (11)32.0 (Μάρ26)32.0 (2022 Μάρ26)
Ριπή (mph)10.1 30.0 (19:37)21.9 (12:56)30.0 (17)36.0 (Μάιος2)36.0 (2022 Μάιος2)
Ηλιακός (w/m2)0 717 (14:03)631 (14:54)912 (7)1069 (Ιούλ19)1069 (2022 Ιούλ19)
UV (Index)0 3.0 (14:03)3.0 (12:43)3.0 (1)5.0 (Ιούν21)5.0 (2022 Ιούν21)