Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΙούλιος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (C)16.3 ↑ 17.9 (00:05)
↓ 16.1 (00:57)
↑ 29.9 (15:24)
↓ 12.3 (12:42)
↑ 17.9 (1)
↓ 16.1 (1)
↑ 31.3 (Ιούν25)
↓ -24.3 (Ιάν9)
↑ 31.3 (2022 Ιούν25)
↓ -24.3 (2022 Ιάν9)
Βροχή (mm)0 0.00.00.0187.2187.2
Υγρασία (%)74 ↑ 75 (00:48)
↓ 72 (00:05)
↑ 79 (01:52)
↓ 26 (15:06)
↑ 75 (1)
↓ 72 (1)
↑ 96 (Ιάν13)
↓ 26 (Ιούν30)
↑ 96 (2022 Ιάν13)
↓ 26 (2022 Ιούν30)
Σημείο δρόσου (C)11.6 ↑ 12.7 (00:05)
↓ 11.6 (00:55)
↑ 16.9 (21:14)
↓ 7.5 (15:06)
↑ 12.7 (1)
↓ 11.6 (1)
↑ 20.1 (Ιούν27)
↓ -26.4 (Ιάν9)
↑ 20.1 (2022 Ιούν27)
↓ -26.4 (2022 Ιάν9)
πίεση (hPa)1019.4 ↑ 1019.4 (00:43)
↓ 1019.1 (00:05)
↑ 1020.5 (12:42)
↓ 1018.4 (19:59)
↑ 1019.4 (1)
↓ 1019.1 (1)
↑ 1037.5 (Μάρ19)
↓ 963.9 (Φεβ18)
↑ 1037.5 (2022 Μάρ19)
↓ 963.9 (2022 Φεβ18)
Ανεμος (m/s)0.9 0.9 (00:05)3.1 (14:06)0.9 (1)14.3 (Μάρ26)14.3 (2022 Μάρ26)
Ριπή (m/s)1.3 1.3 (00:05)5.8 (14:05)1.3 (1)16.1 (Μάιος2)16.1 (2022 Μάιος2)
Ηλιακός (w/m2)0 0 (00:05)745 (13:35)0 (1)1025 (Ιούν5)1025 (2022 Ιούν5)
UV (Index)0 0.0 (00:05)4.0 (12:42)0.0 (1)5.0 (Ιούν21)5.0 (2022 Ιούν21)