Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΙούλιος2022Συνεχώς
θερμοκρασία (C)19.9 ↑ 20.0 (00:06)
↓ 17.6 (02:27)
↑ 29.0 (16:48)
↓ 17.7 (05:31)
↑ 30.5 (1)
↓ 14.7 (1)
↑ 31.3 (Ιούν25)
↓ -24.3 (Ιάν9)
↑ 31.3 (2022 Ιούν25)
↓ -24.3 (2022 Ιάν9)
Βροχή (mm)0 0.90.60.6187.8187.8
Υγρασία (%)82 ↑ 94 (02:48)
↓ 81 (09:38)
↑ 86 (23:50)
↓ 47 (19:14)
↑ 94 (3)
↓ 32 (1)
↑ 96 (Ιάν13)
↓ 26 (Ιούν30)
↑ 96 (2022 Ιάν13)
↓ 26 (2022 Ιούν30)
Σημείο δρόσου (C)16.7 ↑ 18.1 (06:40)
↓ 15.8 (07:45)
↑ 20.0 (14:07)
↓ 12.4 (01:02)
↑ 20.0 (2)
↓ 10.8 (1)
↑ 20.1 (Ιούν27)
↓ -26.4 (Ιάν9)
↑ 20.1 (2022 Ιούν27)
↓ -26.4 (2022 Ιάν9)
πίεση (hPa)1012.9 ↑ 1013.3 (00:06)
↓ 1012.2 (03:27)
↑ 1017.1 (01:56)
↓ 1012.5 (19:36)
↑ 1019.7 (1)
↓ 1012.2 (3)
↑ 1037.5 (Μάρ19)
↓ 963.9 (Φεβ18)
↑ 1037.5 (2022 Μάρ19)
↓ 963.9 (2022 Φεβ18)
Ανεμος (m/s)1.3 2.3 (00:06)4.9 (15:46)4.9 (2)14.3 (Μάρ26)14.3 (2022 Μάρ26)
Ριπή (m/s)3.1 4.5 (07:21)8.9 (19:16)8.9 (2)16.1 (Μάιος2)16.1 (2022 Μάιος2)
Ηλιακός (w/m2)315 353 (09:25)819 (14:05)819 (2)1025 (Ιούν5)1025 (2022 Ιούν5)
UV (Index)1 1.0 (09:01)4.0 (12:32)4.0 (1)5.0 (Ιούν21)5.0 (2022 Ιούν21)