/* 				versio 2019-11-04
* --------------------- Ilmainen ei-kaupalliseen käyttöön---------------------
*
* Ei-kaupallisiin tarkoituksiin voit käyttää PWS_Dashboardia ilmaiseksi
* Creative Commons Nimeä-Ei kaupallinen 3.0 -lisenssillä.
*
* https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fi
*
* ----- Tämä CanvasJS-versio PWS_Dashboardissa käytettynä ----------
*
* PWS_Dashboardin kehittäjä käytti lisenssistä maksettua mainosta.
* Mutta tämä lisenssi kieltää tämän "vesileimattoman" version käytön
* minkä tahansa muun tuotteen tai skriptin canvasjs-skriptistä!
* ================================
*
* ---- Muut PWS_Dashboardissa käytetyt skriptit/tuotteet ----------------
*
* Tein huomattavia ponnisteluja tarkistaakseni, onko siellä käytetty muiden henkilöiden (CR) materiaaleja.
* Ota minuun yhteyttä osoitteessa pwsdashboard.com, jos huomaat, että oikeutesi ovat
* mitätöity millään tavalla
*
* azimuth.php kirjoittaja "niko of weather-watch"
* Codebird by Jublo Limited <support@jublo.net> GNU General Public License 3.0
* moon.php:n muokkaaja Matt "dxprog" Hackmann <dxprog.com> GNU General Public License
* moonpahse.php, Samir Shah (http://rayofsolaris.net) -lisenssi MIT
* Featherlight https://noelboss.github.io/featherlight/ MIT
* jQuery v3.4.1 | (c) JS Foundation ja muut rahoittajat | jquery.org/license
* Moment.js: https://momentjs.com/ MIT-lisenssi.
*
* Joitakin täydellisiä skriptejä on käytetty Ken Truelta https://saratoga-weather.org/ :
* Wxsim-plaintext-jäsennin, kaikki WXSIM-käyttäjät tietävät tämän
* Hän ylläpitää myös NWS-alerts-skriptejä, tarkista readme osoitteessa ./nws-alerts/NWS-alerts_read_me.html
*
*
*
* Ja erityinen kiitos Brian Underdownille hänen alkuperäisestä työstään käytettyjen grafiikoiden osalta.
* Hänen hieno työnsä näkyy laajasti useissa svg-tiedostoissa,
* css-tiedostoissa ja muissa tässä mallissa käytetyissä lohkoissa
*
* ----------- Varoitukset: -------------------------------------- -----------
* Älä sekoita eri mallien grafiikkaa tai komentosarjoja
* koska tämä voi johtaa vaikeisiin virheenkorjausongelmiin.
*
* Ota aina yhteyttä mallin tekijään kysymyksissäsi tai ongelmissasi.
*
*/              version 2019-11-04
* -------------------- Free for Non-Commercial Use--------------------
* 
* For non-commercial purposes you can use the PWS_Dashboard for free 
*   under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License. 
*
*   http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.en_US
* 
* ----- This version of CanvasJS as used in PWS_Dashboard ----------
*
* The developer of the PWS_Dashboard used a commercial paid for license.
* But that licence prohibit the use this "non-watermarked" version 
*  of the canvasjs script in any other product or script !
*             ===============================
*
* ---- Other scripts / products used in PWS_Dashboard ---------------
*
* I made considerable efforts to check if there other persons (CR) materials used.
* PLease contact me at pwsdashboard.com if you find that your rights are 
*  invalidated in any way
*
* azimuth.php by "niko of weather-watch"
* codebird by Jublo Limited <support@jublo.net> GNU General Public License 3.0
* moon.php adapted by Matt "dxprog" Hackmann <dxprog.com> GNU General Public License
* moonpahse.php by Samir Shah (http://rayofsolaris.net) licence MIT
* Featherlight http://noelboss.github.io/featherlight/ licence MIT
* jQuery v3.4.1 | (c) JS Foundation and other contributors | jquery.org/license
* Moment.js by https://momentjs.com/ MIT license.
*
* Some complete script(set)s are used from Ken True of http://saratoga-weather.org/ :
*  The wxsim plaintext-parser, all WXSIM users know this one
*  He also maintains the NWS-alerts scripts, check readme at ./nws-alerts/NWS-alerts_read_me.html
*
*
*
* And special thanks to Brian Underdown for his original work for the graphics used. 
* His fine work is widely visible in multiple svg files, css and other blocks used in this template
* 
* ---------- Warnings: -----------------------------------------------
* Please do not mix and match graphics or scripts from different templates 
*  as this can lead to difficult to debug problems.
*
* Always contact the author of the template with your questions or problems.
*
*/