Officiell AQ-sensorstation - Oulun keskusta 2, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 13 13 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
13-08-202210131545619222626Bra luftkvalitet
     
14-08-20229151945614202525Bra luftkvalitet
     
15-08-202212212846816223131Bra luftkvalitet
     
16-08-2022172940581020283740Bra luftkvalitet
     
17-08-2022273340891028293540Bra luftkvalitet
     
18-08-202229303288926272732Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 15-08-2022 08:00