Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Oulun keskusta 2, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 27 27 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
29-06-202213151645519222727Dobra jakość powietrza
     
30-06-202214203056917243434Dobra jakość powietrza
     
01-07-202212213146812273535Dobra jakość powietrza
     
02-07-202221252967919313737Dobra jakość powietrza
     
03-07-2022102338471120283438Dobra jakość powietrza
     
04-07-202213131455529323232Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 01-07-2022 00:00