Virallinen AQ-anturiasema - Raahen keskusta 2, Raahe, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nykyinen 16 16 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
16-01-202246923429323535Hyvä ilmanlaatu
     
17-01-202246824431323535Hyvä ilmanlaatu
     
18-01-2022681034528303232Hyvä ilmanlaatu
     
19-01-20225121935626293232Hyvä ilmanlaatu
     
20-01-2022481424525293131Hyvä ilmanlaatu
     
21-01-202259925630313232Hyvä ilmanlaatu
     
22-01-202288845530313131Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 18-01-2022 19:00