Virallinen AQ-anturiasema - Oulun keskusta 2, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nyt 10 10 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
01-07-202213203046813273535Hyvä ilmanlaatu
     
02-07-202217253057924323838Hyvä ilmanlaatu
     
03-07-202281728361023303737Hyvä ilmanlaatu
     
04-07-202216212767827323737Hyvä ilmanlaatu
     
05-07-202212212946922293737Hyvä ilmanlaatu
     
06-07-202210101133421262626Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 03-07-2022 04:00