Virallinen AQ-anturiasema - Oulun keskusta 2, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nyt 15 15 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
13-08-202210131545619222626Hyvä ilmanlaatu
     
14-08-20229151945614202525Hyvä ilmanlaatu
     
15-08-202212212846816223131Hyvä ilmanlaatu
     
16-08-2022172940581020283740Hyvä ilmanlaatu
     
17-08-2022273340891028293540Hyvä ilmanlaatu
     
18-08-202229303288926272732Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 15-08-2022 09:00