Estació de QA oficial - Pyykösjärvi, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 12 14.6 14.6 Bona qualitat de l’aire
     

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
01-07-202213203046813273535Bona qualitat de l’aire
     
02-07-202217253057924323838Bona qualitat de l’aire
     
03-07-202281728361023303737Bona qualitat de l’aire
     
04-07-202216212767827323737Bona qualitat de l’aire
     
05-07-202212212946922293737Bona qualitat de l’aire
     
06-07-202210101133421262626Bona qualitat de l’aire
     
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-50 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
Qualitat de l’aire moderada 50-100 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
No és saludable per a la qualitat de l’aire 100-150 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
Qualitat de l’aire no saludable 150-200 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
Qualitat de l’aire molt poc saludable 200-300 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
Qualitat de l’aire perillós > 300 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 03-07-2022 07:00