Mittaustiedot eivät ole ajantasaisia, ei saa käyttää lumiurakointiin.