Hyytävyysindeksi
Lämpötila
Tuulennopeus

Lämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus talviolosuhteissa.
Kaavio kuvaa ihmisen paljaalta iholta tapahtuvaa lämpöhäviötä eri lämpötiloilla ja tuulen nopeuksilla.