Auringon säteilyteho nyt 0 W/m².    Teoreettinen maksimisäteily nyt 0 W/m².    Maksimisäteily tänään 0 W/m² klo 00:00.
Maksimisäteily eilen 288 W/m² klo 12:32.    Mittausjakso vaihtuu klo 00:00.