Auringon säteilyteho nyt 513 W/m²
Teoreettinen maksimisäteily nyt 640 W/m²
Maksimisäteily tänään 796 W/m² klo 10:24
Maksimisäteily eilen 805 W/m² klo 16:05
Auringonpaistetta tänään 6,2 h
Auringonpaistetta eilen 12,4 h
UV-indeksi nyt 3,3
UV-maksimi tänään 3,3
UV-maksimi eilen 3,0
Mittausjakso vaihtuu klo 00:00