Auringon säteilyteho nyt 684 W/m².    Teoreettinen maksimisäteily nyt 659 W/m².    Maksimisäteily tänään 740 W/m² klo 13:55.
Maksimisäteily eilen 1079 W/m² klo 12:40.    Mittausjakso vaihtuu klo 00:00.