Auringon säteilyteho nyt 0 W/m².    Teoreettinen maksimisäteily nyt 0 W/m².    Maksimisäteily tänään 23 W/m² klo 11:29.
Maksimisäteily eilen 26 W/m² klo 12:38.    Mittausjakso vaihtuu klo 00:00.