Virallinen AQ-anturiasema - Oulun keskusta 2, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nyt 8 8 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
06-08-202211142044523273131Hyvä ilmanlaatu
     
07-08-2022571123419222828Hyvä ilmanlaatu
     
08-08-2022681233416202222Hyvä ilmanlaatu
     
09-08-20228121534513212727Hyvä ilmanlaatu
     
10-08-202210121545621232727Hyvä ilmanlaatu
     
11-08-202212141645623242626Hyvä ilmanlaatu
     
12-08-20226101034426273232Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 08-08-2022 21:00