Virallinen AQ-anturiasema - Nokela, Oulu, Finland

  pm2.5 pm10 O3 AQI luokittelu       
Nyt 9 9 Hyvä ilmanlaatu
     

Sääennusteminimi keski- maksimiminimi keski- maksimiminimi keski- maksimi           
24-09-20229131535516192424Hyvä ilmanlaatu
     
25-09-20228121534512182525Hyvä ilmanlaatu
     
26-09-20229111334415172323Hyvä ilmanlaatu
     
27-09-20229162037813151720Hyvä ilmanlaatu
     
28-09-20228121934614151819Hyvä ilmanlaatu
     
29-09-20228101034415161616Hyvä ilmanlaatu
     
            

luokittelu AQI Terveysvaikutusten tulisi perustua vain 24 tunnin keskiarvoihin.
Hyvä ilmanlaatu 0-50 Ilmanlaatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman saastuminen aiheuttaa vain vähän tai ei ollenkaan riskiä
Kohtalainen ilmanlaatu 50-100 Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin epäpuhtaudet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisen terveydellisen huolen hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille.
Epäterveellinen joillekin 100-150 Herkkien ryhmien jäsenet voivat kokea terveysvaikutuksia. Se ei todennäköisesti vaikuta suureen yleisöön.
Epäterveellinen 150-200 Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia.
Erittäin epäterveellinen 200-300 Terveysvaroitukset hätätilanteista. Todennäköisemmin se vaikuttaa koko väestöön.
Vaarallinen > 300 Terveysvaroitus: Jokainen voi kokea vakavampia terveysvaikutuksia.
 Lisää tietoa:  EPA:n ilmanlaatuindeksi      Anturitiedot on tallennettu: 26-09-2022 02:00